วิสัยทัศน์จังหวัดขอนแก่น : "ขอนแก่นเมืองน่าอยู่ ศูนย์กลางเชื่อมโยงการค้า การลงทุน และการบริการของกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง" ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงานจังหวัดขอนแก่น : The Official Information Center, KhonKaen Governor's Office | ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น ชั้น 3 | โทร. 0-4333-1515 | website : http://www.khonkaenpoc.com/khonkaen6/KKdatacenter2015 |
ข้อมูลสรุปจังหวัด การเมืองการเลือกตั้ง ทำเนียบส่วนราชการ ดาวน์โหลดเอกสาร
วิสัยทัศน์/ยุทธศาสตร์ คำรับรองการปฏิบัติราชการ ประเมินผลการปฏิบัติราชการ แนวทางการดำเนินงาน
นโยบายรัฐบาล แผนบริหารราชการแผ่นดิน

กิจกรรมผู้บริหาร

ประธานพิธีเปิดโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความร่วมมือทางการค้า การลงทุนของขอนแก่นสู่ AEC
   วันที่ 27 เมษายน 2560 เวลา 17.00 น. นายพงษ์ศักดิ์ ปรีชาวิทย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานพิธีเปิดโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความร่วมมือทางการค้า การลงทุนขอนแก่นสู่ AEC พร้อมด้วยนางศศิธร ปรีชาวิทย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น ซึ่งสำน....  อ่านต่อ
งานวันคุ้มครองผู้บริโภคไทย ประจำปี 2560
   วันที่ 27 เมษายน 2560 เวลา 09.15 น. นายพงษ์ศักดิ์ ปรีชาวิทย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เยี่ยมชมนิทรรศการแสดงผลงานให้ความรู้ ให้คำปรึกษา และรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย สำนักงานคณะอ....  อ่านต่อ
ต้อนรับผู้เข้าร่วมสัมมนาคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดและที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชนในกลุ่มจังหวัดเขตตรวจราชการที่ 12
   วันที่ 27 เมษายน 2560 เวลา 09.00 น. นายพงษ์ศักดิ์ ปรีชาวิทย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ให้การต้อนรับผู้เข้าร่วมสัมมนาคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด และที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชนในกลุ่มจังหวัดเขตตรวจราชการที่ 12 (ขอนแก่น ร้อยเอ็ด มหาสารค....  อ่านต่อ
ประธานงานแถลงข่าว และกล่าววิสัยทัศน์ ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคคลที่มีภาวะออทิซึม
   วันที่ 26 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. นายพงษ์ศักดิ์ ปรีชาวิทย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานงานแถลงข่าว และกล่าววิสัยทัศน์ ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคคลที่มีภาวะออทิซึม และรับมอบงบประมาณสนับสนุน พร้อมด้วยนางศศิธร ปรีชาวิทย์ นายกเหล่ากาชา....  อ่านต่อ

หนังสือเวียน / ประชาสัมพันธ์

 (23 เม.ย.60) 

     
ค้นหาจากเว็บไซต์จังหวัดขอนแก่น ค้นหาจากเว็บไซต์ทั่วโลก