วิสัยทัศน์จังหวัดขอนแก่น : "ขอนแก่นเมืองน่าอยู่ ศูนย์กลางเชื่อมโยงการค้า การลงทุน และการบริการของกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง" ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงานจังหวัดขอนแก่น : The Official Information Center, KhonKaen Governor's Office | ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น ชั้น 3 | โทร. 0-4333-1515 | website : http://www.khonkaenpoc.com/khonkaen6/KKdatacenter2015 |
ข้อมูลสรุปจังหวัด การเมืองการเลือกตั้ง ทำเนียบส่วนราชการ ดาวน์โหลดเอกสาร
วิสัยทัศน์/ยุทธศาสตร์ คำรับรองการปฏิบัติราชการ ประเมินผลการปฏิบัติราชการ แนวทางการดำเนินงาน
นโยบายรัฐบาล แผนบริหารราชการแผ่นดิน

กิจกรรมผู้บริหาร

งานเสวนาระดมความคิดเห็น เพื่อขับเคลื่อนจังหวัดขอนแก่นเป็นเมืองอัจฉริยะ (smart citi) ภายใต้แผนแม่บท smart citi khon kaen 2029 เรื่อง "พร้อมตื่นรู้ ดูแลกัน smart citisen forum"
   วันที่ 25 มิถุนายน 2561 เวลา 09.30 น.ห้องประชุม 3 ชั้น 2 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่น (KICE) นายสุชัย บุตรสาระ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดงานเสวนาระดมความคิดเห็น เพื่อขับเคลื่อนจังหวัดขอนแก่นเป็นเมืองอัจฉริยะ (....  อ่านต่อ
พิธีมอบเสื้อตราสัญญลักษณ์ชมรมคนรักในหลวงและการจัดกิจกรรมเพื่อสาธารณะประโยชน์
   วันที่ 23 มิถุนายน 2561 เวลา 09.30 น.ณ วัดดอนแก้ว ตำบลพระลับ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น นายสันติ เหล่าบุญเสงียม รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เดินทางไปเป็นประธานพิธีมอบเสื้อตราสัญญลักษณ์ชมรมคนรักในหลวงและการจัดกิจกรรมเพื่อสาธารณะประโยชน์ โดย....  อ่านต่อ
ผู้ว่าฯขอนแก่นประสานบริษัทประกันภัยนำเงินค่าสินไหมทดแทนมอบให้ครอบครัวน้องแยม...
   วันที่ 22 มิถุนายน 2561 ณ ห้องปฏิบัติราชการผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นตัวแทนจังหวัดขอนแก่นมอบสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ปกครองของเด็กหญิงที่เสียชีวิตในรถของครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ตำบลห้วยม่วง ....  อ่านต่อ
เข้ามอบกระเช้าพร้อมของที่ระลึกแก่ ท่านกงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว นายบุญสี วงบัวสีและภริยา
   วันที่ 22 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมโฆษะขอนแก่น ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น พร้อมคณะประกอบด้วย ดร.อลงกต วรกี ปลัดจังหวัดขอนแก่น นางสาวเบญจวรรณ สุดจริง หัวหน้าสำนักงานจังหวัดขอนแก่น เข้ามอบกระเช้าพร้อมของที่ระลึกแก่ ท่านกงสุ....  อ่านต่อ

หนังสือเวียน / ประชาสัมพันธ์


     
ค้นหาจากเว็บไซต์จังหวัดขอนแก่น ค้นหาจากเว็บไซต์ทั่วโลก