วิสัยทัศน์จังหวัดขอนแก่น : "ขอนแก่นเมืองน่าอยู่ ศูนย์กลางเชื่อมโยงการค้า การลงทุน และการบริการของกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง" ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงานจังหวัดขอนแก่น : The Official Information Center, KhonKaen Governor's Office | ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น ชั้น 3 | โทร. 0-4333-1515 | website : http://www.khonkaenpoc.com/khonkaen6/KKdatacenter2015 |
ข้อมูลสรุปจังหวัด การเมืองการเลือกตั้ง ทำเนียบส่วนราชการ ดาวน์โหลดเอกสาร
วิสัยทัศน์/ยุทธศาสตร์ คำรับรองการปฏิบัติราชการ ประเมินผลการปฏิบัติราชการ แนวทางการดำเนินงาน
นโยบายรัฐบาล แผนบริหารราชการแผ่นดิน

กิจกรรมผู้บริหาร

โครงการขอนแก่น Smart City (ระยะที่ 1) ก่อสร้างระบบขนส่งมวลชนระบบรางเบา LRT สายเหนือ-ใต้ (สำราญ-ท่าพระ)
   วันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 เวลา 10.30 น. พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ให้คณะทำงานโครงการขอนแก่น Smart City (ระยะที่ 1) ก่อสร้างระบบขนส่งมวลชนระบบรางเบา LRT สายเหนือ-ใต้ (สำราญ-ท่าพระ) นำโดย ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผ....  อ่านต่อ
จังหวัดขอนแก่นเปิดเวทีโครงการไทยนิยม ยั่งยืน
   วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานพิธีเปิดการจัดเวทีประชาคมการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบลของอำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ณ บ้านหนองไฮ หมู่ที่ 8 ตำบลพระลั....  อ่านต่อ
สมาคมสื่อมวลชนจังหวัดขอนแก่นและสื่อภาคอีสานจัดงานเสวนาเรื่อง “รู้ทันสื่อโฆษณา” ภายใต้สื่อเป็นโรงเรียนสังคม
   วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานพิธีเปิดการเสวนาเรื่อง “รู้ทันสื่อโฆษณา” ภายใต้สื่อเป็นโรงเรียนสังคม ณ ห้องมงกุฎเพชร โรงแรมโฆษะ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น โดยโครงการพัฒนาศักยภาพสื่อ....  อ่านต่อ
จังหวัดขอนแก่นร่วมกับศูนย์อุตุนิยมวิทยาจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินงานด้านการรายงานสภาพอากาศและแจ้งเตือนสภาพอากาศ
   วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ห้องประชุมนครเป็งจาล เทศบาลนครขอนแก่น อำเภอเมืองขอนแก่น ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินงานด้านการรายงานสภาพอากาศและแจ้งเตือนสภาพอากาศ เทศบาลน....  อ่านต่อ

หนังสือเวียน / ประชาสัมพันธ์


     
ค้นหาจากเว็บไซต์จังหวัดขอนแก่น ค้นหาจากเว็บไซต์ทั่วโลก