วิสัยทัศน์จังหวัดขอนแก่น : "ขอนแก่นเมืองน่าอยู่ ศูนย์กลางเชื่อมโยงการค้า การลงทุน และการบริการของกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง" ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงานจังหวัดขอนแก่น : The Official Information Center, KhonKaen Governor's Office | ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น ชั้น 3 | โทร. 0-4333-1515 | website : http://www.khonkaenpoc.com/khonkaen6/KKdatacenter2015 |
ข้อมูลสรุปจังหวัด การเมืองการเลือกตั้ง ทำเนียบส่วนราชการ ดาวน์โหลดเอกสาร
วิสัยทัศน์/ยุทธศาสตร์ คำรับรองการปฏิบัติราชการ ประเมินผลการปฏิบัติราชการ แนวทางการดำเนินงาน
นโยบายรัฐบาล แผนบริหารราชการแผ่นดิน

กิจกรรมผู้บริหาร

พิธีเปิดงาน "เส้นสายลายไหม ร้อยเรียงสายใย ร้อยแก่นสารสินธ์ุ"
   วันที่ 17 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานพิธีเปิดงาน "เส้นสายลายไหม ร้อยเรียงสายใย ร้อยแก่นสารสินธ์ุ" ณ ห้องคอนเวนชั่นฮอลล์ โรงแรมอวานี ขอนแก่น โดยมีนายสมบัติ กองภา ผู้อำนวยการศูนย....  อ่านต่อ
กิจกรรม "เรารักขอนแก่น" ครั้งที่ 10/2561
   วันที่ 17 ตุลาคม 2561 เวลา 07.00 น.นายปานทอง สระคูพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานการจัดกิจกรรม "เรารักขอนแก่น" ครั้งที่ 10/2561 ณ ห้องศรีจันทร์ โรงแรมเจริญธานี ขอนแก่น ในการจัดกิจกรรมนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการพบปะ พูดคุย....  อ่านต่อ
พิธีเปิดงาน "ชม ชิม ช้อบ แชะ รับลมหนาว อีสานเฮาเด้อ"
   วันที่ 16 ตุลาคม 2561 เวลา 14.00 น. ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานพิธีเปิดงาน "ชม ชิม ช้อบ แชะ รับลมหนาว อีสานเฮาเด้อ" ณ บิ๊กซี ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาขอนแก่น โดยมีนายนิวัติ อินทร์เล็ก ผู้จัดการสาขา กล่าวรายงานแล....  อ่านต่อ
พิธีเปิด โครงการ Smart Trarsportation 4.0 จังหวัดขอนแก่น จัดโดย บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
   วันที่ 16 ตุลาคม 2561 เวลา 10.30 น. ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานพิธีเปิด โครงการ Smart Trarsportation 4.0 จังหวัดขอนแก่น จัดโดย บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ ขอนแก่น ....  อ่านต่อ

หนังสือเวียน / ประชาสัมพันธ์


     


ทำเนียบผู้บริหารจังหวัด


ค้นหาจากเว็บไซต์จังหวัดขอนแก่น ค้นหาจากเว็บไซต์ทั่วโลก