วิสัยทัศน์จังหวัดขอนแก่น : "ขอนแก่นเมืองน่าอยู่ ศูนย์กลางเชื่อมโยงการค้า การลงทุน และการบริการของกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง" ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงานจังหวัดขอนแก่น : The Official Information Center, KhonKaen Governor's Office | ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น ชั้น 3 | โทร. 0-4333-1515 | website : http://www.khonkaenpoc.com/khonkaen6/KKdatacenter2015 |
ข้อมูลสรุปจังหวัด การเมืองการเลือกตั้ง ทำเนียบส่วนราชการ ดาวน์โหลดเอกสาร
วิสัยทัศน์/ยุทธศาสตร์ คำรับรองการปฏิบัติราชการ ประเมินผลการปฏิบัติราชการ แนวทางการดำเนินงาน
นโยบายรัฐบาล แผนบริหารราชการแผ่นดิน

กิจกรรมผู้บริหาร

ประธานพิธีเปิดสำนักงานคลังจังหวัดขอนแก่น
   วันที่ 23 มีนาคม 2560 เวลา 08.29 น. นายพงษ์ศักดิ์ ปรีชาวิทย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานงานพิธีเปิดสำนักงานคลังจังหวัดขอนแก่น ซึ่งสำนักงานคลังจังหวัดขอนแก่น ได้ดำเนินการปรับปรุงสำนักงานฯ ให้มีความชัดเจนตามทิศทางการพัฒนาตามแนวทางกา....  อ่านต่อ
พิธียกเสาเอกบ้านพักผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น (หลังใหม่)
   วันที่ 20 มีนาคม 2560 เวลา 10.39 น. นายพงษ์ศักดิ์ ปรีชาวิทย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานงานพิธียกเสาเอกบ้านพักผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น (หลังใหม่) พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ปลัดจังหวัดขอนแก่น หัวหน้าสำนักงานจังหวัดขอ....  อ่านต่อ
ประธานพิธีเปิดโครงการตรวจติดตามพฤติการณ์ของผู้ประกอบธุรกิจในส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 6 (รถยนต์มือสอง)
   วันที่ 20 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายพงษ์ศักดิ์ ปรีชาวิทย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานงานพิธีเปิดโครงการตรวจติดตามพฤติการณ์ของผู้ประกอบธุรกิจในส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 6 สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้รวบรวมปัญหาการละเมิดสิทธ....  อ่านต่อ
ประธานพิธีเปิดโครงการเทศกาลหนังเมืองแคน ครั้งที่ 3 จังหวัดขอนแก่น
   วันที่ 18 มีนาคม 2560 เวลา 18.00 น. นายพงษ์ศักดิ์ ปรีชาวิทย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานงานพิธีเปิดโครงการเทศกาลหนังเมืองแคน ครั้งที่ 3 พร้อมด้วยนางศศิธรปรีชาวิทย์นายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น ซึ่งคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก....  อ่านต่อ

หนังสือเวียน / ประชาสัมพันธ์

รับสมัครงาน (15 มี.ค.60)

     
ค้นหาจากเว็บไซต์จังหวัดขอนแก่น ค้นหาจากเว็บไซต์ทั่วโลก