วิสัยทัศน์จังหวัดขอนแก่น : "ขอนแก่นเมืองน่าอยู่ ศูนย์กลางเชื่อมโยงการค้า การลงทุน และการบริการของกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง" ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงานจังหวัดขอนแก่น : The Official Information Center, KhonKaen Governor's Office | ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น ชั้น 3 | โทร. 0-4333-1515 | website : http://www.khonkaenpoc.com/khonkaen6/KKdatacenter2015 |
ข้อมูลสรุปจังหวัด การเมืองการเลือกตั้ง ทำเนียบส่วนราชการ ดาวน์โหลดเอกสาร
วิสัยทัศน์/ยุทธศาสตร์ คำรับรองการปฏิบัติราชการ ประเมินผลการปฏิบัติราชการ แนวทางการดำเนินงาน
นโยบายรัฐบาล แผนบริหารราชการแผ่นดิน

กิจกรรมผู้บริหาร

ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นร่วมพิธีชุมนุมเตรียมความพร้อมของจิตอาสา อำเภอเมืองขอนแก่น
   วันที่ 17 ตุลาคม 2560 เวลา 17.00 น. ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ร่วมพิธีชุมนุมเตรียมความพร้อมของจิตอาสา อำเภอเมืองขอนแก่น ในการปฏิบัติงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ....  อ่านต่อ
ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นให้การต้อนรับเอกอัครราชทูตไทย ประจำสิงคโปร์
   วันที่ 17 ตุลาคม 2560 เวลา 15.00 น. ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ให้การต้อนรับเอกอัครราชทูตไทย ประจำสิงคโปร์ ในโอกาสเดินทางมาเข้าพบและหารือข้อราชการ โดยมีประเด็นสำคัญเกี่ยวกับโครงการความร่วมมือไทย-สิงคโปร์ เกี่ยวกับแหล่ง....  อ่านต่อ
ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นขึ้นฮอฯ ตรวจน้ำท่วม และการระบายน้ำเขื่อนอุบลรัตน์
   วันที่ 17 ตุลาคม 2560 เวลา 10.00 น. ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ได้ขึ้นเฮลิคอปเตอร์ของตำรวจตระเวนชายแดนภาค 2 ตรวจสอบปริมาณน้ำในเขื่อนอุบลรัตน์ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น รวมทั้งพื้นที่ท้ายเขื่อนตลอดแนวลำน้ำพอง ซึ่งเร....  อ่านต่อ
การแถลงข่าวการกวาดล้างอาชญากรรมก่อนการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช บรมนาถบพิตร
   วันที่ 16 ตุลาคม 2560 เวลา 12.30 น. ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ร่วมแถลงข่าวผลการดำเนินการตามนโยบายกวาดล้างอาชญากรรม และยาเสพติดก่อนพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช บรมนาถบพิตร ในช่ว....  อ่านต่อ

หนังสือเวียน / ประชาสัมพันธ์


     
ค้นหาจากเว็บไซต์จังหวัดขอนแก่น ค้นหาจากเว็บไซต์ทั่วโลก