วิสัยทัศน์จังหวัดขอนแก่น : "มหานครน่าอยู่ มุ่งสู่เมืองนวัตกรรม ศูนย์กลางเชื่อมโยงอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง" ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงานจังหวัดขอนแก่น : The Official Information Center, KhonKaen Governor's Office | ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น (หลังใหม่) ชั้น 4 | โทร 0-4323-9381 | website : http://www.khonkaen.go.th/khonkaen6/KKdatacenter2015 |
ข้อมูลสรุปจังหวัด การเมืองการเลือกตั้ง ทำเนียบส่วนราชการ ดาวน์โหลดเอกสาร
วิสัยทัศน์/ยุทธศาสตร์ คำรับรองการปฏิบัติราชการ ประเมินผลการปฏิบัติราชการ แนวทางการดำเนินงาน
นโยบายรัฐบาล แผนบริหารราชการแผ่นดิน
O1-O9 ข้อมูลพื้นฐาน O10-O12 แผนดำเนินงานประจำปี O13 มาตรฐานการปฏิบัติงาน O14-O17 การให้บริการ O18-O20 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี O21-O24 การจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ O25-O28 การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ O29-O31 การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต O32-O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม O34-O35 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร O36-O37 การประเมินความเสียงเพื่อป้องกันการทุจริต O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร O39-O41 แผนป้องกันการทุจริต O42-O48 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

กิจกรรมผู้บริหาร

"ปฏิบัติการ 1386 ชุมชนสีขาวสร้างสุข" กวาดล้างยาเสพติพื้นที่แพร่ระบาดยาเสพติด ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น
   เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2563 ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วย พล.ต.ต. พุฒิพงศ์ มุสิกุล ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่น , นายอดุล ประยูรสิทธิ ผอ.ปปส.ภ.4 ร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่าย เปิด "ปฏิบัติการ 1386 ชุมชนสีขา....  อ่านต่อ
เอกอัครราชทูตไอร์แลนด์ประจำประเทศไทย เข้าคาราวะผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น
   เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2563 เวลา 08.30 น. ณ ห้องรับรองขวัญเมือง ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น นายโจเซฟ แอนโทนี่ คอตเตอร์ (H.E.Mr.Joseph Anthony Cotter) เอกอัครราชทูตไอร์แลนด์ประจำประเทศไทย เข้าคาราวะ ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่....  อ่านต่อ
นายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น เปิดอาคารสำนักงานกิ่งกาชาดอำเภอพล จังหวัดขอนแก่น
   เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2563 ณ สำนักงานกิ่งกาชาดอำเภอพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น และนายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิดอาคารสำนักงานกิ่งกาชาดอำเภอพล และมอบใบประกาศเกียรติคุณ ให้กับ....  อ่านต่อ
จังหวัดขอนแก่น มอบเงินช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ปี 2562
   เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2563 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานพิธีมอบเงินช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ปี 2562 โดยมีจำนวนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวได....  อ่านต่อ

หนังสือเวียน / ประชาสัมพันธ์


     


ทำเนียบผู้บริหารจังหวัด


ค้นหาจากเว็บไซต์จังหวัดขอนแก่น ค้นหาจากเว็บไซต์ทั่วโลก