วิสัยทัศน์จังหวัดขอนแก่น : "ขอนแก่นเมืองน่าอยู่ ศูนย์กลางเชื่อมโยงการค้า การลงทุน และการบริการของกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง" ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงานจังหวัดขอนแก่น : The Official Information Center, KhonKaen Governor's Office | ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น ชั้น 3 | โทร. 0-4333-1515 | website : http://www.khonkaenpoc.com/khonkaen6/KKdatacenter2015 |
ข้อมูลสรุปจังหวัด การเมืองการเลือกตั้ง ทำเนียบส่วนราชการ ดาวน์โหลดเอกสาร
วิสัยทัศน์/ยุทธศาสตร์ คำรับรองการปฏิบัติราชการ ประเมินผลการปฏิบัติราชการ แนวทางการดำเนินงาน
นโยบายรัฐบาล แผนบริหารราชการแผ่นดิน

กิจกรรมผู้บริหาร

ผู้ว่าฯ ขอนแก่นอำนวยความสะดวกผู้เดินทางเข้าเฝ้าฯ กราบถวายบังคมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
   วันที่ 26 มิถุนายน 2560 เวลา 19.00 น. นายพงษ์ศักดิ์ ปรีชาวิทย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วย นางศศิธร ปรีชาวิทย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น ได้อำนวยความสะดวกและส่งขบวนรถประชาชนเข้าเฝ้าฯ กราบถวายบังคมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินท....  อ่านต่อ
บันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพร เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
   วันที่ 26 มิถุนายน 2560 เวลา 15.00 น. นายพงษ์ศักดิ์ ปรีชาวิทย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วย นางศศิธร ปรีชาวิทย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพร เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิร....  อ่านต่อ
ประธานพิธีเปิดมหกรรม “รวมพลังประชารัฐขอนแก่น ทำดีเพื่อพ่อ สานต่อแก้ปัญหายาเสพติด”
   วันที่ 26 มิถุนายน 2560 เวลา 13.30 น. นายพงษ์ศักดิ์ ปรีชาวิทย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ประธานพิธีเปิดมหกรรม “รวมพลังประชารัฐขอนแก่น ทำดีเพื่อพ่อ สานต่อแก้ปัญหายาเสพติด” โดยศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จังหวัดขอนแก่น ได้จัด....  อ่านต่อ
กล่าวต้อนรับคณะกรรมการติดตามผลการดำเนินงานโครงการ To Be Number One ระดับประเทศ และบรรยายสรุปผลการดำเนินงานจังหวัดขอนแก่น
   วันที่ 26 มิถุนายน 2560 เวลา 10.30 น. นายพงษ์ศักดิ์ ปรีชาวิทย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวต้อนรับคณะกรรมการติดตามผลการดำเนินงานโครงการ To Be Number One ระดับประเทศ พร้อมทั้งให้กำลังใจชมรม To Be Number One ระดับเพชรทั้ง 4 ชมรม และบรรย....  อ่านต่อ

หนังสือเวียน / ประชาสัมพันธ์

 (03 มิ.ย.60)
 (19 พ.ค.60)

     
ค้นหาจากเว็บไซต์จังหวัดขอนแก่น ค้นหาจากเว็บไซต์ทั่วโลก