วิสัยทัศน์จังหวัดขอนแก่น : "มหานครน่าอยู่ มุ่งสู่เมืองนวัตกรรม ศูนย์กลางเชื่อมโยงอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง" ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงานจังหวัดขอนแก่น : The Official Information Center, KhonKaen Governor's Office | ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น (หลังใหม่) ชั้น 4 | โทร 0-4323-9381 | website : http://www.khonkaen.go.th/khonkaen6/KKdatacenter2015 |
ข้อมูลสรุปจังหวัด การเมืองการเลือกตั้ง ทำเนียบส่วนราชการ ดาวน์โหลดเอกสาร
วิสัยทัศน์/ยุทธศาสตร์ คำรับรองการปฏิบัติราชการ ประเมินผลการปฏิบัติราชการ แนวทางการดำเนินงาน
นโยบายรัฐบาล แผนบริหารราชการแผ่นดิน

ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ

ข้อมูลจาก : สำนักงานจังหวัดขอนแก่น ฝ่ายอำนวยการ โทร. 043-236882
ทำเนียบผู้บริหารจังหวัด

ประชุมประจำเดือน

ข้อมูลข่าวสาร

บริการประชาชน

การท่องเที่ยว


สถิตผู้เข้าชมเว็บไซต์


วันนี้: 0 คน
ทั้งหมด: 2,828,185 คน

(เริ่มนับ 29 เมษายน 2552)


ค้นหาจากเว็บไซต์จังหวัดขอนแก่น ค้นหาจากเว็บไซต์ทั่วโลก