หน้าหลัก กิจกรรมผู้บริหาร

ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ตรวจพื้นที่น้ำท่วมและอำนวยการเร่งติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำและกระสอบทรายในเขตพื้นที่ ต.เมืองเก่า อ.เมืองขอนแก่น

    
เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2564 ณ ต.เมืองเก่า อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วย นายศุภชัย ลีเขาสูง นายอำเภอเมืองขอนแก่น นายพีระพงษ์ หมื่นผ่อง หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดขอนแก่น นายโกเมศ ทีฆธนานนท์ นายกเทศมนตรีตำบลเมืองเก่า และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่บ้านโนนตุ่น ในเขตเทศบาลตำบลเมืองเก่า เพื่อตรวจติดตามสถานการณ์น้ำท่วมบริเวณถนนกลางเมือง ก่อนถึงสะพานทางข้ามจุดตัดถนนมิตรภาพ ซึ่งน้ำชีได้เอ่อท่วมพื้นที่เป็นบริเวณกว้าง บางช่วงระดับน้ำท่วมสูง 1-2 เมตร
----------------------------------

เนื้อหาในหมวดนี้


• จังหวัดขอนแก่นจัดตั้ง โรงครัวพระราชทานบริการประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุกภัย
• นายอําพน กิตติอําพน องคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น
• ผู้ราชการจังหวัดขอนแก่น ลงตรวจพื้นที่น้ำท่วมและเยี่ยมประชาชนที่ได้รับผลกระทบน้ำท่วมในเขต ต.ท่าพระ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
• การประชุมคณะโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 1/2565
• ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ลงตรวจพื้นที่น้ำชีเอ่อท่วมบ้านเรือนประชาชน และพื้นที่การเกษตรพร้อมมอบถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือประชาชนในเขต อ.บ้านไผ่ และ อ.บ้านแฮด จ.ขอนแก่น
• จังหวัดขอนแก่น เปิด kick off การฉีดวัคซีนสร้างเกราะป้องกันโควิด-19 ให้กับเด็กนักเรียน อายุระหว่าง 12-18 ปี เพื่อให้เปิดเรียนได้อย่างมั่นใจ
• ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ลงตรวจพื้นที่แม่น้ำชีทล้นพนังกั้นน้ำ เข้าท่วมเขตอำเภอเมืองขอนแก่น
• ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ลงพื้นที่เยี่ยมประชาชนและให้กำลังใจ พร้อมมอบถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัย ในพื้นที่ อ.ชนบท จ.ขอนแก่น
• พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์
• จังหวัดขอนแก่นได้รับรางวัลองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2564 ประเภทภาครัฐ รางวัลดีเด่น องค์กรระดับจังหวัด