หน้าหลัก กิจกรรมผู้บริหาร

ผู้ว่าฯขอนแก่น เข้าสำรวจความเสียหายพร้อมให้การช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำป่าทะลักท่วม อ.ภูผาผ่าน จ.ขอนแก่น

    
เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2564 นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยหัวห้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ปกครองอำเภอภูผาม่านและเจ้าหน้าที่ทหาร ได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมพร้อมทั้งมอบถุงยังชีพให้กับชาวบ้านที่ถูกน้ำท่วม จากเทือกเขาน้ำหนาว - โคกมน ได้ไหลลงมาตามลำห้วยสังขะหยวน ก่อนที่จะเอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่ทางเกษตร บ.วังใหม่ ม.6 บ.วังสวาบ ม.1 วังกุดแก้ว ม.9 ต.วังสวาบ และที่ บ.ผาดำ ต.นาฝาย อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น ทำให้มวลน้ำได้ไหลเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชน 20 ครัวเรือน และท่วมถนน พื้นที่ทางการเกษตรของชาวบ้าน โดยมวลน้ำได้ไหลลงมาตามลำห้วย ก่อนที่จะไหลมาลงที่ลำน้ำเซิญ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่นอย่างรวดเร็ว
----------------------------------

เนื้อหาในหมวดนี้


• การจัดทำยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนจังหวัดขอนแก่นสู่การเป็นศูนย์กลางและเมืองนวัตกรรมสุขภาพต้นแบบของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
• การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค Kick Off โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดิน 1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดขอนแก่น
• การประชุมคณะอนุกรรมการจัดระบบจราจรทางบกจังหวัดขอนแก่น
• รมช.เกษตรและสหกรณ์ Kick Off โครงการส่งเสริมการผลิตฟ้าทะลายโจร ในสถาบันเกษตรกรในจังหวัดขอนแก่น
• จังหวัดขอนแก่นรับรางวัลผลเลิศรัฐ ประจำปี 2564 ผ่านสื่ออิเล็คทรอนิคส์ออนไลน์
• จังหวัดขอนแก่น ติดตามการขุดลอกเปิดทางน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในพื้นที่เมืองขอนแก่น
• การประชุมกำหนดแนวทางดำเนินการ Bubble and Seal ในสถานประกอบการในจังหวัดขอนแก่น
• 
• จังหวัดขอนแก่น สร้างความร่วมมือในการยกระดับสถานประกอบการปลาร้าและปลาส้มให้ปลอดพยาธิใบไม้ตับและได้มาตรฐาน
• ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดหน่วยให้บริการวัคซีนชิโนฟาร์ม (พระราชทาน) ณ อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น