หน้าหลัก กิจกรรมผู้บริหาร

การประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 28/2564

    
เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2564 ณ ห้องประชุมร้อยแก่นสารสินธุ์ อาคารสำนักงานเขตสุขภาพที่ 7 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานการประชุม โดยมีคณะกรรมการและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อติดตามสถานการณ์ และประเมินผลแผนการดำเนินงานด้านควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 เนื่องจาก จ.ขอนแก่นปรับเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด จากการพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
----------------------------------

เนื้อหาในหมวดนี้


• พิธีปล่อยขบวนรถ "MOBILE พาณิชย์ ลดราคา! ช่วยประชาชนจังหวัดขอนแก่น
• การประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 30/2564
• สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น มอบสิ่งของอุปโภคบริโภคผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19
• พิธีเปิดโรงพยาบาลสนามจังหวัดขอนแก่น แห่งที่ 4
• 
• การจัดงานวันคนพิการสากลจังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2563
• เหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
• ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น บันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
• รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มอบเอกสารสิทธิ์ ส.ป.ก. 4-01 ให้กับเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น
• จังหวัดขอนแก่น ฝึกอบรมโครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนงานการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2564