หน้าหลัก กิจกรรมผู้บริหาร

เหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

    
เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2564 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ ขอนแก่น (KICE) นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น / นายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
----------------------------------

เนื้อหาในหมวดนี้


• พิธีปล่อยขบวนรถ "MOBILE พาณิชย์ ลดราคา! ช่วยประชาชนจังหวัดขอนแก่น
• การประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 30/2564
• สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น มอบสิ่งของอุปโภคบริโภคผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19
• พิธีเปิดโรงพยาบาลสนามจังหวัดขอนแก่น แห่งที่ 4
• 
• การจัดงานวันคนพิการสากลจังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2563
• การประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 28/2564
• ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น บันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
• รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มอบเอกสารสิทธิ์ ส.ป.ก. 4-01 ให้กับเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น
• จังหวัดขอนแก่น ฝึกอบรมโครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนงานการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2564