หน้าหลัก กิจกรรมผู้บริหาร

ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เร่งช่วยเหลือประชาชนประสบภัยพิบัติวาตภัย

    
เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุม อบต.ท่าศาลา ต.ท่าศาลา อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น ดร.สมศักดิ์ จังตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น มอบถุงยังชีพให้ประชาชนที่ประสบภัยพิบัติวาตภัยในพื้นที่ ต.ท่าศาลา แงะตำบลนางาม อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น โดยมีหัวหน้าส่วนราชการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมมอบสิ่งของเพื่อให้การความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยพิบัติวาตภัยหลังเกิดเหตุในเบื้องต้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และอำเภอ รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันให้การช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนไปบ้างแล้ว รวมถึงได้เร่งดำเนินการสำรวจความเสียหายเพื่อให้ความช่วยเหลือตามระเบียบและหลักเกณฑ์ ซึ่งส่วนใหญ่จะประสบปัญหาในเรื่องของหลังคาสังกะสีที่ปลิวหายไป ต้นไม้หักทับตัวบ้าน คอกเลี้ยงสัตว์ พังเสียหาย แต่โชคดีที่ไม่มีประชาชนบาดเจ็บหรือเสียชีวิต อย่างไรก็ตามหลังจากมาช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ 2 ตำบลดังกล่าวแล้ว เจ้าหน้าที่จะเร่งดำเนินการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่อำเภออื่นให้ครบถ้วน โดยมี กอ. รมน.และเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่ ที่จะเป็นกำลังในการเข้าไปช่วยเหลือซ่อมแซมบ้านให้ประชาชนด้วย
----------------------------------

เนื้อหาในหมวดนี้


• พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทาน ให้ถวายภัตตาหารเพล และสิ่งของพระราชทานแต่พระภิกษุ สามเณร ในการทดสอบบาลีสนามหลวง ประจำปี 2564
• พิธีเปิดป้ายโรงเรียน-อาคาร และมอบถวายอาคารหลวงปู่บุญเพ็ง กัปปโก โรงเรียนวัดศรีจันทร์
• เขตสุขภาพที่ 7 ยกระดับหลักประกันสุขภาพ Kick Off นโยบายบริการปฐมภูมิ รักษาทุกที่ เน้นเข้าถึงง่าย-สะดวกขึ้น
• OTOP CITY IN KHONKEAN ฟื้นฟูเศรษฐกิจ พิชิต COVID-19
• มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดนิทรรศการการสร้างสรรค์ผลงานศิลปกรรมของคณาจารย์ นักศึกษาและศิลปินในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 1"โฮมดิน"
• 
• จังหวัดขอนแก่น จัดพิธีมอบปฏิทินหลวงพุทธศักราช 2564 พระราชทานสำหรับความสุขปีใหม่
• จังหวัดขอนแก่น จัดจุดรับลงทะเบียนร่วมโครงการเราชนะสำหรับประชาชนกลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟน
• กิจกรรมก้าวท้าใจ ซีซั่น 3 พิชิต 100 วัน 100 กิโลเมตร
• จังหวัดขอนแก่น ส่งทีมปฏิบัติการฉุกเฉินทางการแพทย์ ออกปฏิบัติการช่วยผู้ป่วย covid-19 จังหวัดสมุทรสาคร