หน้าหลัก กิจกรรมผู้บริหาร

OTOP CITY IN KHONKEAN ฟื้นฟูเศรษฐกิจ พิชิต COVID-19

    
เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2564 ณ เวทีกลางบริเวณสวนรัชดานุสรณ์ จังหวัดขอนแก่น ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เปิดงาน “OTOP CITY IN KHONKEAN” ครั้งที่ 21 ประจำปี 2564 ภายใต้ชื่องาน “OTOP ฟื้นฟูเศรษฐกิจ พิชิต COVID-19” จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 1 - 7 มีนาคม 2564 รวม 7 วัน ณ บริเวณสวนรัชดานุสรณ์ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่นเพื่อส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชนให้มีช่องทางการตลาดเพิ่มมากขึ้น สร้างงาน สร้างรายได้ ให้แก่ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ในชุมชนและท้องถิ่น สร้างนักการตลาดชุมชนให้มีมุมมองใหม่ ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เป็นเครื่องมือในการจำหน่ายสินค้า และปรับตัวสู่ยุคการตลาด 4.0 ฟื้นฟูระบบเศรษฐกิจฐานราก และช่วยเหลือผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ที่ได้รับผลกระทบจาก โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)
----------------------------------

เนื้อหาในหมวดนี้


• ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เร่งช่วยเหลือประชาชนประสบภัยพิบัติวาตภัย
• พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทาน ให้ถวายภัตตาหารเพล และสิ่งของพระราชทานแต่พระภิกษุ สามเณร ในการทดสอบบาลีสนามหลวง ประจำปี 2564
• พิธีเปิดป้ายโรงเรียน-อาคาร และมอบถวายอาคารหลวงปู่บุญเพ็ง กัปปโก โรงเรียนวัดศรีจันทร์
• เขตสุขภาพที่ 7 ยกระดับหลักประกันสุขภาพ Kick Off นโยบายบริการปฐมภูมิ รักษาทุกที่ เน้นเข้าถึงง่าย-สะดวกขึ้น
• มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดนิทรรศการการสร้างสรรค์ผลงานศิลปกรรมของคณาจารย์ นักศึกษาและศิลปินในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 1"โฮมดิน"
• 
• จังหวัดขอนแก่น จัดพิธีมอบปฏิทินหลวงพุทธศักราช 2564 พระราชทานสำหรับความสุขปีใหม่
• จังหวัดขอนแก่น จัดจุดรับลงทะเบียนร่วมโครงการเราชนะสำหรับประชาชนกลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟน
• กิจกรรมก้าวท้าใจ ซีซั่น 3 พิชิต 100 วัน 100 กิโลเมตร
• จังหวัดขอนแก่น ส่งทีมปฏิบัติการฉุกเฉินทางการแพทย์ ออกปฏิบัติการช่วยผู้ป่วย covid-19 จังหวัดสมุทรสาคร