หน้าหลัก กิจกรรมผู้บริหาร

มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดนิทรรศการการสร้างสรรค์ผลงานศิลปกรรมของคณาจารย์ นักศึกษาและศิลปินในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 1"โฮมดิน"

    
เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2564 ณ ที่ลานประติมากรรม หอศิลปวัฒนธรรม ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดนิทรรศการการสร้างสรรค์ผลงานศิลปกรรมของคณาจารย์ นักศึกษาและศิลปินในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 1"โฮมดิน" โดยมี ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ให้การต้อนรับจัดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ คณาจารย์จากสถาบันการศึกษาและศิลปินในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อจัดอบรมเชิงปฏิบัติการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการสร้างผลงานประติมากรรมของคณาจารย์ นักศึกษาและศิลปินที่ ในระหว่างวันที่ 18-23 ธันวาคม 2563 เป็นเวลา 5 วัน ณ แหล่งเรียนรู้ทางด้านเครื่องปั้นดินเผาระดับประเทศ ชุมชนด่านเกวียน ตำบลโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา
----------------------------------

เนื้อหาในหมวดนี้


• ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เร่งช่วยเหลือประชาชนประสบภัยพิบัติวาตภัย
• พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทาน ให้ถวายภัตตาหารเพล และสิ่งของพระราชทานแต่พระภิกษุ สามเณร ในการทดสอบบาลีสนามหลวง ประจำปี 2564
• พิธีเปิดป้ายโรงเรียน-อาคาร และมอบถวายอาคารหลวงปู่บุญเพ็ง กัปปโก โรงเรียนวัดศรีจันทร์
• เขตสุขภาพที่ 7 ยกระดับหลักประกันสุขภาพ Kick Off นโยบายบริการปฐมภูมิ รักษาทุกที่ เน้นเข้าถึงง่าย-สะดวกขึ้น
• OTOP CITY IN KHONKEAN ฟื้นฟูเศรษฐกิจ พิชิต COVID-19
• 
• จังหวัดขอนแก่น จัดพิธีมอบปฏิทินหลวงพุทธศักราช 2564 พระราชทานสำหรับความสุขปีใหม่
• จังหวัดขอนแก่น จัดจุดรับลงทะเบียนร่วมโครงการเราชนะสำหรับประชาชนกลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟน
• กิจกรรมก้าวท้าใจ ซีซั่น 3 พิชิต 100 วัน 100 กิโลเมตร
• จังหวัดขอนแก่น ส่งทีมปฏิบัติการฉุกเฉินทางการแพทย์ ออกปฏิบัติการช่วยผู้ป่วย covid-19 จังหวัดสมุทรสาคร