หน้าหลัก กิจกรรมผู้บริหาร

กิจกรรมก้าวท้าใจ ซีซั่น 3 พิชิต 100 วัน 100 กิโลเมตร

    
เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ลานเข็มทิศสวนสาธารณะบึงทุ่งสร้าง จังหวัดขอนแก่น ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยเครือข่ายสุขภาพ ร่วมกิจกรรม ก้าวท้าใจ ซีซั่น 3 พิชิต 100 วัน 100 กิโลเมตร ส่งเสริมให้ประชาชนออกกำลังกาย สร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ 3 อ. คือ อาหาร ออกกำลังกาย อารมณ์ ด้วย Digital Health literacy เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายที่สามารถทำได้ด้วยตนเอง สร้างแรงจูงใจและกระตุ้นการออกกำลังกายของประชาชนให้เพิ่มมากขึ้น ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (covid-19) และเตรียมพร้อมสู่ชีวิตวิถีใหม่ New Normal ของการออกกำลังกายในรูปแบบกิจกรรมออกกำลังกายที่หลากหลาย
----------------------------------

เนื้อหาในหมวดนี้


• 
• จังหวัดขอนแก่น จัดพิธีมอบปฏิทินหลวงพุทธศักราช 2564 พระราชทานสำหรับความสุขปีใหม่
• จังหวัดขอนแก่น จัดจุดรับลงทะเบียนร่วมโครงการเราชนะสำหรับประชาชนกลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟน
• จังหวัดขอนแก่น ส่งทีมปฏิบัติการฉุกเฉินทางการแพทย์ ออกปฏิบัติการช่วยผู้ป่วย covid-19 จังหวัดสมุทรสาคร
• จังหวัดขอนแก่น ส่งมอบของขวัญปีใหม่ 2564 แก่ผู้สูงอายุที่มีอายุเกิน 100 ปี
• จังหวัดขอนแก่น จัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 8 มกราคม 2564
• จังหวัดขอนแก่น เชิญสิ่งของพระราชทาน ของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบให้กับ ประชาชนที่ประสบภัยหนาว
• ขอนแก่นจัดงานแสดงอาหารนานาชาติ และการแสดงแลกเปลี่ยนศิลปะวัฒนธรรมนานาชาติ ปี ๒๕๖๓
• จังหวัดขอนแก่น จัดกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล
• จังหวัดขอนแก่น จัดแฟชั่นโชว์ “ครอบครัวไหม” ในงานเทศกาลไหมฯ ประจำปี 2563 ส่งเสริมการท่องเที่ยว ก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางแห่งแฟชั่นผ้าไหม