หน้าหลัก กิจกรรมผู้บริหาร

กระทรวงพาณิชย์ Kick off โครงการพาณิชย์ลดราคาช่วยประชาชน

    
เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 ณ ห้างสรรพสินค้าเซนโทซ่า ขอนแก่น นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดงานและตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการพาณิชย์ ลดราคา ช่วยประชาชน Lot 3 โดยมีตัวแทนห้างท้องถิ่นในจังหวัดขอนแก่น และทั่วทุกภูมิภาคที่ร่วมโครงการผ่านระบบ Zoom เว็บคอนเฟอร์เรนซ์ ซึ่งเป็นเทคโนโลยีใหม่ในยุค New Normal โครงการพาณิชย์ลดราคา ช่วยประชาชน ล็อต 3 นี้ เป็นการลดราคาสินค้าใน 6 กลุ่มสำคัญ ซึ่งเป็นสินค้าที่จำเป็นที่ในชีวิตประจำวัน ประกอบด้วย กลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม กลุ่มอาหารปรุงสำเร็จแช่แข็ง กลุ่มซอสปรุงรส กลุ่มของใช้ประจำวัน กลุ่มผลิตภัณฑ์ชำระร่างกาย และกลุ่มผลิตภัณฑ์ซักล้าง เป็นโครงการภายใต้ความร่วมมือระหว่างกระทรวงพาณิชย์ โดยกรมการค้าภายใน ได้ร่วมกับห้างสรรพสินค้าท้องถิ่นทั่วประเทศจาก 67 จังหวัด โดยมีห้างท้องถิ่นรวม 158 ห้าง 287 สาขา ที่กระจายอยู่ในทุกภาคทั่วประเทศเข้าร่วมโครงการและมีสินค้าเพิ่มเติมจากล็อตที่ 2 อีกจำนวน 1,717 รายการ และลดราคาสูงสุดร้อยละ 68
----------------------------------

เนื้อหาในหมวดนี้


• ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดโครงการคนขอนแก่นไม่ทอดทิ้งกัน“ปันกันอิ่ม”
• กองทุนมิตรผล-บ้านปู รวมใจช่วยไทยสู้ภัย COVID-19 มอบเครื่อง CT Scan พร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้แก่โรงพยาบาลศรีนครินทร์ จังหวัดขอนแก่น
• จังหวัดขอนแก่น ร่วมสืบสานวิถีคนอีสาน ลงแขกหว่านข้าว ปีการผลิต 2563/64
• ผู้ว่ารชการจังหวัดขอนแก่น แสดงความอาลัยอดีตนายกรัฐมนตรี อดีตนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐธิปไตยประชาชนลาว
• รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ชู “ซาเล้ง โมเดล” ช่วยเหลือเยียวยาผู้ค้าของเก่า หรือซาเล้ง ณ จังหวัดขอนแก่น
• จังหวัดขอนแก่น จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาแก้ปัญหาภัยแล้ง กำจัดวัชพืช ตามโครงการแก้ไขปัญหาภัยแล้งแบบบูรณาการ
• เหล่ากาชาดขอนแก่น เร่งบรรจุสิ่งของยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัยในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น
• พิธีทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2563
• จังหวัดขอนแก่น รับมอบวัสดุปรับปรุงดิน จำนวน 10 ตัน เพื่อใช้ในโครงการธนาคารอาหาร (food bank)
• จังหวัดขอนแก่น เร่งกำจัดวัชพืชขุดลอกคูคลอง เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ ป้องกันน้ำท่วมในฤดูฝน