หน้าหลัก กิจกรรมผู้บริหาร

จังหวัดขอนแก่น จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาแก้ปัญหาภัยแล้ง กำจัดวัชพืช ตามโครงการแก้ไขปัญหาภัยแล้งแบบบูรณาการ

    
เมื่อวันที่ 17 พ.ค. 63 ณ อ่างเก็บน้ำแก่งละว้า ตำบลโคกสำราญ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น และผู้อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดขอนแก่น นำคณะจิตอาสาพระราชทาน ทหารมณฑลทหารที่ 23 ตำรวจตระเวนชายแดนภาค 2 ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาแก้ปัญหาภัยแล้ง กำจัดวัชพืช โดยพื้นที่อ่างเก็บน้ำพวง เป็นพื้นที่แก้มลิงมีพื้นที่รวมหนองกองแก้ว กุดละว้า แก่งละว้า เป็นหนองน้ำธรรมชาติขนาดใหญ่ในจังหวัดขอนแก่น ทำหน้าที่เป็นแก้มลิงบริเวณลำน้ำชี สามารถสำรองน้ำไว้ใช้ประโยชน์ในฤดูแล้งได้ ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน จึงมีมติให้ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดขอนแก่น ร่วมกับศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน อำเภอบ้านไผ่ บ้านแฮด และสำนักงานโครงการชลประทานจังหวัดขอนแก่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมบูรณาการฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งน้ำธรรมชาติอ่างน้ำพวง ให้สามารถทำหน้าที่เป็นแก้มลิงได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ด้วยการขุดลอกคูคลองและกำจัดผักตบชวา วัชพืชลอยน้ำ เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมพัฒนาคุณภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำหนองกองแก้ว แก่งละว้า และกุดละว้า ให้สามารถใช้งานได้อย่างเต็มที่และต่อเนื่อง
----------------------------------

เนื้อหาในหมวดนี้


• จังหวัดขอนแก่น จัดพิธีถวายเครื่องราชสักการะและถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
• จังหวัดขอนแก่น ทำพิธีเปิดซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
• จังหวัดขอนแก่น จัดกิจกรรมจิตอาสา “ชีวิตวิถีใหม่ใต้ร่มพระบารมี...เราสร้างไปด้วยกัน” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563
• จังหวัดขอนแก่น จัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล และพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
• จังหวัดขอนแก่น ประกอบพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 69 รูปถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563
• 
• ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดโครงการคนขอนแก่นไม่ทอดทิ้งกัน“ปันกันอิ่ม”
• กองทุนมิตรผล-บ้านปู รวมใจช่วยไทยสู้ภัย COVID-19 มอบเครื่อง CT Scan พร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้แก่โรงพยาบาลศรีนครินทร์ จังหวัดขอนแก่น
• จังหวัดขอนแก่น ร่วมสืบสานวิถีคนอีสาน ลงแขกหว่านข้าว ปีการผลิต 2563/64
• ผู้ว่ารชการจังหวัดขอนแก่น แสดงความอาลัยอดีตนายกรัฐมนตรี อดีตนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐธิปไตยประชาชนลาว