หน้าหลัก กิจกรรมผู้บริหาร

นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาบุคลากรด้านช่างเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

    
เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรมอาวานีขอนแก่น โฮเทล แอนด์คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ จังหวัดขอนแก่น นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาบุคลากรด้านช่างเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ซึ่งสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทยจัดขึ้น เพื่อเพิ่มองค์ความรู้ทางเทคโนโลยีใหม่ๆ และถูกต้องตอบสนองความต้องการได้ดียิ่งขึ้น ตรงเป้าหมายและแก้ไขปัญหาของประชาชน โอกาสนี้ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้ปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “โครงการเสริมสร้างตำบลขับขี่ปลอดภัย” โดยได้เน้นย้ำกับผู้ที่ร่วมอบรมสัมมนาครั้งนี้ว่า กองช่างหรือสำนักช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดคำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชนเป็นหลัก ให้ถนนหนทางเกิดความปลอดภัยสูงสุดเพื่อลดความเสี่ยงของการเกิดอุบัติเหตุอันนำมาซึ่งการสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สิน
----------------------------------

เนื้อหาในหมวดนี้


• จังหวัดขอนแก่นจัดพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันทหารผ่านศึก ประจำปี 2563
• จิตอาสาพระราชทานจังหวัดขอนแก่น รณรงค์ กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ ต้านไวรัส โคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019
• จังหวัดขอนแก่นปฏิบัติการจู่โจมตรวจค้นยาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมายบริษัทขนส่งพัสดุเอกชน
• จังหวัดขอนแก่น และมหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดการแข่งขันขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ 2020
• คณะทูตขอพบเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลการค้าการลงทุนกับผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น
• จังหวัดขอนแก่น ตรวจติดตามเพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 ยืนยันยังไม่พบผู้ติดเชื้อในพื้นที่
• จังหวัดขอนแก่น เปิดศูนย์บริการเบ็ดเสร็จอำนวยความสะดวกแก่นายจ้างผู้ประกอบการและแรงงานต่างด้าว
• จังหวัดขอนแก่น ลงนามบันทึกความร่วมมือโครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ จังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2563
• ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ร่วมประชุมกับคณะผู้แทนจากรัฐบาลเกาหลีใต้
• องคมนตรี ตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 50 จังหวัดขอนแก่น