หน้าหลัก กิจกรรมผู้บริหาร

งานฉลองครบรอบ 8 ปี ศูนย์การแพทย์บูรณาการแอ็บโซลูท เฮลธ์ ขอนแก่น

    
เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2562 ณ ห้องคอนแวนชั่น โรงแรมอวานี ขอนแก่น ศูนย์การแพทย์บูรณาการแอ็บโซลูท เฮลธ์ สาขาขอนแก่น จัดงานขอบคุณลูกค้าและฉลองครบรอบ 8 ปี แอ็บโซลูท เฮลธ์ ในการเปิดสาขาขอนแก่น เมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ. 2554 ที่ผ่านมา ศูนย์การแพทย์บูรณาการแอ็บ โซลูท เฮลธ์ เป็นศูนย์ดูแลสุขภาพแบบบูรณาการ โดยใช้วิธีในการรักษา แบบก้าวหน้า คือต้องรู้เท่าทันการเกิดโรค ตรวจหาโรคให้เจออย่างรวดเร็วเพื่อการรักษาให้ทันท่วงทีแล้วป้องกันไม่ให้เกิดโรค และเมื่อเกิดโรคแล้วต้องรักษาผู้ป่วยให้หายแบบครอบคลุม โดยการวางแผนการรักษา ที่ต้นเหตุของโรคอย่างแท้จริง ใช้เทคโนโลยีการรักษาโรคแบบผสมผสาน ให้ผลการรักษาดีไม่ทำให้คุณภาพชีวิตเสื่อมถอยลง ไม่เกิดผลข้างเคียงที่แย่ต่อชีวิต โดยศูนย์การแพทย์บูรณาการแอ็บ โซลูท เฮลธ์ เป็นศูนย์ดูแลสุขภาพแบบบูรณาการ ซึ่งเปิดให้บริการมาเป็นเวลา 14 ปี โดยมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ซอยร่วมฤดี กรุงเทพฯ ต่อมาได้ขยายมาสู่ภูมิภาคอีก 5 สาขา คือ จังหวัดขอนแก่น เชียงใหม่ พัทยา นครราชสีมา และอุดรธานี การจัดงานครั้งนี้ภายในงานมีกิจกรรมให้ความรู้เพื่อการดูแลสุขภาพ การตรวจวิเคราะห์สุขภาพฟรีพร้อมทั้งกิจกรรมบันเทิงการแสดง การเสวนาสุขภาพหัวข้อ "50 วัยเก๋า สุขภาพดีกำลังแจ๋ว โดยนายแพทย์ฉัตรชัย ศรีบัณฑิต ประธานกรรมการการบริหาร แอ็บโซลูท เฮลธ์ กรุ๊ป รวมไปถึงเสวนาสุขภาพ หัวข้อ "หยุดโรคชะลอวัยด้วยนวัตกรรมเซลล์ซ่อมเซลล์" โดยนายแพทย์วิทย์ สมบัติวรพัฒน์ และเสวนาสุขภาพ หัวข้อ "รู้เท่าทันป้องกันการติดโรคหลอดเลือดสมองและหลอดเลือดหัวใจ" โดยคุณอุบล เคลือภักดี ผู้อำนวยการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผู้ชำนาญการและผู้มีประสบการณ์ด้านเวชศาสตร์ชะลอวัย สำหรับกิจกรรมฉลองครบรอบ 8 ปีที่จัดขึ้นในวันนี้ ให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม เน้นการป้องกันที่จะเกิดโรค ซึ่งในการจัดงานขอบคุณฉลองครบรอบ 8 ปีครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ให้เกียรติมาเป็นประธานการเปิดงาน โดยมีลูกค้า สมาชิกและผู้ใช้บริการ และแขกผู้มีเกียรติรวมถึงสื่อมวลชนเข้าร่วมงานกว่า 400 คน ณ ห้องคอนแวนชั่น โรงแรมอวานี ขอนแก่น
----------------------------------

เนื้อหาในหมวดนี้


• ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดโครงการคนขอนแก่นไม่ทอดทิ้งกัน“ปันกันอิ่ม”
• กองทุนมิตรผล-บ้านปู รวมใจช่วยไทยสู้ภัย COVID-19 มอบเครื่อง CT Scan พร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้แก่โรงพยาบาลศรีนครินทร์ จังหวัดขอนแก่น
• จังหวัดขอนแก่น ร่วมสืบสานวิถีคนอีสาน ลงแขกหว่านข้าว ปีการผลิต 2563/64
• ผู้ว่ารชการจังหวัดขอนแก่น แสดงความอาลัยอดีตนายกรัฐมนตรี อดีตนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐธิปไตยประชาชนลาว
• กระทรวงพาณิชย์ Kick off โครงการพาณิชย์ลดราคาช่วยประชาชน
• รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ชู “ซาเล้ง โมเดล” ช่วยเหลือเยียวยาผู้ค้าของเก่า หรือซาเล้ง ณ จังหวัดขอนแก่น
• จังหวัดขอนแก่น จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาแก้ปัญหาภัยแล้ง กำจัดวัชพืช ตามโครงการแก้ไขปัญหาภัยแล้งแบบบูรณาการ
• เหล่ากาชาดขอนแก่น เร่งบรรจุสิ่งของยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัยในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น
• พิธีทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2563
• จังหวัดขอนแก่น รับมอบวัสดุปรับปรุงดิน จำนวน 10 ตัน เพื่อใช้ในโครงการธนาคารอาหาร (food bank)