หน้าหลัก กิจกรรมผู้บริหาร

"พิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว"

    
เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายปานทอง สระคูพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธี "วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว" ประจำปี ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมแก่นเมือง ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น โดยประธานในพิธีมาถึงบริเวณพิธี วงดุริยางค์บรรเลงเพลงมหาฤกษ์ ประธานพิธียืนตรงจบแล้วถวายคำนับ จากนั้นประธานขึ้นบนเวที ถวายคำนับ ต่อหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์ วางพวงมาลา จุดเทียนธูปเครื่องทองน้อย/กราบ และถวายคำนับ แล้วลงจากเวที ประธานในพิธีอ่านคำกล่าวถวายราชสดุดี เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีและแสดงกตัญญูกตเวทิตา ต่อพระมหากษัตริย์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ น้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น ในพระราชกรณียกิจที่สำคัญในรัชสมัยของพระองค์ ทั้งในด้านการปกครอง ด้านประเพณีวัฒนธรรม ด้านการศึกษา ด้านวรรณคดี ด้านการทำนุบำรุงพระศาสนา ด้านความสัมพันธ์กับต่างประเทศ ด้านดาราศาสตร์ และอื่นๆอีกนานับประการ จบแล้ววงดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี เป็นเสร็จพิธี โดยวันนี้มีผู้ร่วมพิธีประกอบด้วย ศาล อัยการ ผู้พิพากษา หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ องค์กร ชมรม สโมสร เข้าร่วมพิธิกว่า ๔๐๐ คน
----------------------------------

เนื้อหาในหมวดนี้


• ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดโครงการคนขอนแก่นไม่ทอดทิ้งกัน“ปันกันอิ่ม”
• กองทุนมิตรผล-บ้านปู รวมใจช่วยไทยสู้ภัย COVID-19 มอบเครื่อง CT Scan พร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้แก่โรงพยาบาลศรีนครินทร์ จังหวัดขอนแก่น
• จังหวัดขอนแก่น ร่วมสืบสานวิถีคนอีสาน ลงแขกหว่านข้าว ปีการผลิต 2563/64
• ผู้ว่ารชการจังหวัดขอนแก่น แสดงความอาลัยอดีตนายกรัฐมนตรี อดีตนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐธิปไตยประชาชนลาว
• กระทรวงพาณิชย์ Kick off โครงการพาณิชย์ลดราคาช่วยประชาชน
• รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ชู “ซาเล้ง โมเดล” ช่วยเหลือเยียวยาผู้ค้าของเก่า หรือซาเล้ง ณ จังหวัดขอนแก่น
• จังหวัดขอนแก่น จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาแก้ปัญหาภัยแล้ง กำจัดวัชพืช ตามโครงการแก้ไขปัญหาภัยแล้งแบบบูรณาการ
• เหล่ากาชาดขอนแก่น เร่งบรรจุสิ่งของยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัยในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น
• พิธีทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2563
• จังหวัดขอนแก่น รับมอบวัสดุปรับปรุงดิน จำนวน 10 ตัน เพื่อใช้ในโครงการธนาคารอาหาร (food bank)