หน้าหลัก กิจกรรมผู้บริหาร

"พิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว"

    
เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายปานทอง สระคูพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธี "วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว" ประจำปี ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมแก่นเมือง ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น โดยประธานในพิธีมาถึงบริเวณพิธี วงดุริยางค์บรรเลงเพลงมหาฤกษ์ ประธานพิธียืนตรงจบแล้วถวายคำนับ จากนั้นประธานขึ้นบนเวที ถวายคำนับ ต่อหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์ วางพวงมาลา จุดเทียนธูปเครื่องทองน้อย/กราบ และถวายคำนับ แล้วลงจากเวที ประธานในพิธีอ่านคำกล่าวถวายราชสดุดี เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีและแสดงกตัญญูกตเวทิตา ต่อพระมหากษัตริย์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ น้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น ในพระราชกรณียกิจที่สำคัญในรัชสมัยของพระองค์ ทั้งในด้านการปกครอง ด้านประเพณีวัฒนธรรม ด้านการศึกษา ด้านวรรณคดี ด้านการทำนุบำรุงพระศาสนา ด้านความสัมพันธ์กับต่างประเทศ ด้านดาราศาสตร์ และอื่นๆอีกนานับประการ จบแล้ววงดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี เป็นเสร็จพิธี โดยวันนี้มีผู้ร่วมพิธีประกอบด้วย ศาล อัยการ ผู้พิพากษา หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ องค์กร ชมรม สโมสร เข้าร่วมพิธิกว่า ๔๐๐ คน
----------------------------------

เนื้อหาในหมวดนี้


• พิธีจุดเทียนเพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ในหลวงรัชกาลที่ 9
• พิธีจุดเทียนเพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ในหลวงรัชกาลที่ 9
• พิธีจุดเทียนเพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ในหลวงรัชกาลที่ 9
• พิธีจุดเทียนเพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ในหลวงรัชกาลที่ 9
• พิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม พิธีน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
• กิจกรรมจิตอาสาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดลำน้ำคูคลอง ถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 9
• พิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
• งานมหกรรมคลีนิกหมอหนี้ บสย.
• งานฉลองครบรอบ 8 ปี ศูนย์การแพทย์บูรณาการแอ็บโซลูท เฮลธ์ ขอนแก่น
• "งานแถลงข่าว การจัดงานมหกรรมผ้าทออีสาน (ESAAN FABRIC EXPO 2019)