หน้าหลัก กิจกรรมผู้บริหาร

"งานแถลงข่าว การจัดงานมหกรรมผ้าทออีสาน (ESAAN FABRIC EXPO 2019)

    
เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมอวานี ขอนแก่น สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น เปิดการแถลงข่าวการจัดงาน มหกรรมผ้าทออีสาน (Esaan Fabric Expo 2019) พร้อมการแสดงแฟชั่นโชว์เดินแบบผ้าทออีสานของนักศึกษากว่า 30 ชุด โดยมีนายปานทอง สระคูพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น และนายชัยยะเจตน์ จันทร์อักษร พาณิชย์จังหวัดขอนแก่นร่วมแถลง เพื่อเป็นการส่งเสริมด้านการตลาดผู้ประกอบการสินค้าผ้าทอของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น จึงได้จัดทำโครงการยกระดับผ้าทออีสานสู่สากล กิจกรรมการจัดงานแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ้าทออีสาน และการเจรจาจับคู่ธุรกิจ ซึ่งวัตถุประสงค์ของการจัดงาน 1) เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดและขยายโอกาสทางการตลาด 2) เพื่อสร้างความมั่นใจและสร้างภาพลักษณ์ผลิตภัณฑ์ผ้าทออีสานให้เป็นที่รู้จัก 3) เพื่อพัฒนาการเชื่อมโยงและการสร้างเครือข่ายทางการค้า ตลอดจนการรวมกลุ่มการค้าของกลุ่มผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ผ้าทออีสาน ในการจัดงานครั้งนี้จะเริ่มจัดงาน ระหว่างวันที่ 1 - 5 พฤศจิกายน 2562 ณ บริเวณ Hall 1 - 2 ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่น (KICE) จังหวัดขอนแก่น
----------------------------------

เนื้อหาในหมวดนี้


• พิธีจุดเทียนเพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ในหลวงรัชกาลที่ 9
• พิธีจุดเทียนเพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ในหลวงรัชกาลที่ 9
• พิธีจุดเทียนเพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ในหลวงรัชกาลที่ 9
• พิธีจุดเทียนเพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ในหลวงรัชกาลที่ 9
• พิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม พิธีน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
• กิจกรรมจิตอาสาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดลำน้ำคูคลอง ถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 9
• พิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
• งานมหกรรมคลีนิกหมอหนี้ บสย.
• งานฉลองครบรอบ 8 ปี ศูนย์การแพทย์บูรณาการแอ็บโซลูท เฮลธ์ ขอนแก่น
• "พิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว"