หน้าหลัก กิจกรรมผู้บริหาร

กิจกรรม CP Blood Donation Day "เติมใจให้เลือดเต็ม" โครงการ "เครือเจริญโภคภัณฑ์มุ่งสู่ 100 ปี ทำความดีด้วยการบริจาคโลหิต"

    
เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรม CP Biood Donation Day "เติมใจให้เลือดเต็ม" โครงการ "เครือเจริญโภคภัณฑ์มุ่งสู่ 100 ปี ทำความดีด้วยการบริจาคโลหิต" และมอบโล่ที่ระลึก แก่ผู้บริจาคโลหิต ซีพี ตั้งแต่ 20 ครั้งขึ้นไป พร้อมตัดเค้กฉลองวันเกิดแก่ผู้บริจาคโลหิตที่เกิดปีกุน ณ ศูนย์การประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ ขอนแก่น (KICE) โดยมีนายณัฏฐ์เอก เมืองไทยธัช ผู้บริหารอาวุโสด้านมวลชนสัมพันธ์และบริหารความเสี่ยง ธุรกิจสุกร ภาคอีสาน บริษัท ซีพีเอฟ ประเทศไทย ผู้แทนนายวัลลภ เจียรวนนท์ รองประธานอาวุโส บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ กล่าวรายงานในการจัดกิจกรรม ซึ่งในการจัดกิจกรรมในวันนี้ประกอบด้วย การบริจาคโลหิต การจัดเลี้ยงอาหารและเครื่องดื่มจากกลุ่มธุรกิจต่างๆ การแสดงบนเวที การมอบของที่ระลึกแก่ผู้บริจาคโลหิต ถ่ายภาพความประทับใจ เป็นต้น โดยได้รับความร่วมเป็นอย่างดีจาก เหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 6 ขอนแก่น โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ทหาร ตำรวจ สถาบันศึกษา ชุมชน ประชาชนทั่วไป กลุ่มธุรกิจต่างๆ ของเครือเจริญโภคภัณฑ์ ที่นำบุคลากรมาร่วมบริจาคโลหิต รวมถึงสื่อมวลชนที่ช่วยประชาสัมพันธ์โครงการ คาดว่าในวันนี้จะมีผู้ร่วมบริจาคโลหิตไม่ต่ำกว่า 400 คน
----------------------------------

เนื้อหาในหมวดนี้


• โครงการฝึกซ้อมแผนจัดการภาวะฉุกเฉิน กรณีอากาศยานอุบัติเหตุภายในท่าอากาศยาน "KK - EMEX 2019" Khon Kaen Emergeney Exercise ประจำปีงบประมาณ 2562
• การจัดกิจกรรมหารายได้สมทบทุนมอบ วัดพระบาทน้ำพุ"
• โครงการ "จัดทำแผนพัฒนาจังหวัดขอนแก่น พ.ศ.2561 - 2565" ฉบับทบทวน ปีงบประมาณ 2564
• งานเที่ยวเมืองแคน แดนวัฒนธรรม" สำนักงานพัฒนาชุมจังหวัดขอนแก่น จัดงาน "เที่ยวเมืองแคน แดนวัฒนธรรม
• โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ และแผนปฏิบัติการภายใต้แผนแม่บทฯ ระดับลุ่มน้ำ (ลุ่มน้ำชี) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 - 2565"
• การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 (ปัจฉิมนิเทศโครงการ) โครงการจ้างที่ปรึกษาศึกษารายงานการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการพัฒนาท่าอากาศยานขอนแก่น (โ
• การสัมมนา "คาราวานตลาดทุน ไปยามขอนแก่น
• รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) มอบถุงยังชีพที่จังหวัดขอนแก่น
• งานขอนแก่น กาแฟ เบเกอรี่ ไอศกรีม แฟรนไชส์ ปีที่ 2
• พิธีส่งมอบตู้ทำน้ำเย็นโครงการแข่งขันเดิน - วิ่ง 40 PWA minimarathon 2019