หน้าหลัก กิจกรรมผู้บริหาร

พิธีส่งมอบตู้ทำน้ำเย็นโครงการแข่งขันเดิน - วิ่ง 40 PWA minimarathon 2019

    
เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น และรองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 2) ผู้แทนผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค เป็นประธานร่วมส่งมอบตู้ทำน้ำเย็นโครงการแข่งขันเดิน - วิ่ง 40 PWA minimarathon 2019 ณ การประปาส่วนภูมิภาค เขต 6 โดยมีนายจักรพงศ์ คำจันทร์ ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาค เขต 6 กล่าวรายงาน การดำเนินกิจกรรมในวันนี้ สืบเนื่องมาจาก การประปาส่วนภูมิภาค เขต 6 ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมแข่งขันเดิน - วิ่ง 40 PWA minimarathon 2019 เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา ณ สวนสาธารณะบึงทุ่งสร้าง จังหวัดขอนแก่น แล้วนั้น ซึ่งในการจัดกิจกรรมดังกล่าว มีวัตถุประสงค์ เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญ ในการออกกำลังกาย มีสุขภาวะที่ดี เพื่อเสริมสร้างสุขภาพอย่างยั่งยืน และนำเงินรายได้หลังหักจากค่าใช้จ่ายจากกิจกรรม นำไปซื้อตู้ทำน้ำเย็น เพื่อมอบให้สถานศึกษา ศาสนสถาน สถานพยาบาล หรือหน่วยงานภาครัฐที่ขาดแคลน เพื่อใช้เป็นสาธารณประโยชน์ร่วมกัน ในเขตพื้นที่ กปภ.สาขาในสังกัด กปภ.ข.6 ทั้ง 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดร้อยเอ็ด ชัยภูมิ มหาสารคาม กาฬสินธุ์ และขอนแก่น รวม 22 กปภ.สาขา ทั้งสิ้น 70 ตู้ เพื่อมอบให้กับหน่วยงานที่ขาดแคลน จำนวน 70 หน่วยงาน โดยในวันนี้หน่วยงานต่างๆ ที่ได้ตู้ทำน้ำเย็นได้เดินทางมารับส่งมอบตู้ทำน้ำเย็นจากผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นและรองผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาคตามลำดับ
----------------------------------

เนื้อหาในหมวดนี้


• จังหวัดขอนแก่นจัดพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันทหารผ่านศึก ประจำปี 2563
• นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาบุคลากรด้านช่างเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
• จิตอาสาพระราชทานจังหวัดขอนแก่น รณรงค์ กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ ต้านไวรัส โคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019
• จังหวัดขอนแก่นปฏิบัติการจู่โจมตรวจค้นยาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมายบริษัทขนส่งพัสดุเอกชน
• จังหวัดขอนแก่น และมหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดการแข่งขันขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ 2020
• คณะทูตขอพบเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลการค้าการลงทุนกับผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น
• จังหวัดขอนแก่น ตรวจติดตามเพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 ยืนยันยังไม่พบผู้ติดเชื้อในพื้นที่
• จังหวัดขอนแก่น เปิดศูนย์บริการเบ็ดเสร็จอำนวยความสะดวกแก่นายจ้างผู้ประกอบการและแรงงานต่างด้าว
• จังหวัดขอนแก่น ลงนามบันทึกความร่วมมือโครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ จังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2563
• ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ร่วมประชุมกับคณะผู้แทนจากรัฐบาลเกาหลีใต้