หน้าหลัก กิจกรรมผู้บริหาร

อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน มอบนโยบายการปฏิบัติงานให้แก่ข้าราชการและลูกจ้างในสังกัดสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น

    
วันที่ 9 กรกฎาคม 2562 เวลา 15.45 น. ที่ผ่านมา นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เดินทางมามอบนโยบายการปฏิบัติงานให้แก่ ข้าราชการและลูกจ้างในสังกัดสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์แห่งความสุขของประชาชนสู่การปฏิบัติในพื้นที่ โดยนายปานทอง สระคูพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวต้อนรับ นายธีระเชษฐ สอนปะละ พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น กล่าวรายงานผลการดำเนินงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ในการนี้ผู้บริหารกรมการพัฒนาชุมชน ร่วมติดตาม โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมรับมอบนโยบายการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย พัฒนาการอำเภอ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน อสพ. และลูกจ้าง รวมทั้งสิ้น 159 คน ณ ห้องประชุม โรงแรมบุษราคัม จังหวัดขอนแก่น
----------------------------------

เนื้อหาในหมวดนี้


• การประชุมวิชาการดินเค็มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 7
• สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น ร่วมกับผู้ประกอบการของประเทศในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง จัดงานแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP/SMEs
• ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นกล่าวต้อนรับ และบรรยายสรุปแก่ (นปส.) รุ่นที่ 73
• การแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 28 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
• การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “โครงการยกระดับผ้าไหมสู่อนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง”
• โครงการทำบุญตักบาตร ทวยราษฎร์ถวายพระพร
• เปิดงานสัมมนา "ภาคอีสานกับการขับเคลื่อนสมาร์ทซิตี้"
• วันต่อต้านยาเสพติดโลก ภายใต้แนวคิด มุ่งมั่น แก้ไข ขจัดภัยยาเสพติดโดยนำพลังมวลชนจังหวัดขอนแก่น
• กิจกรรม "เรารักขอนแก่น" ครั้งที่ 6/2562
• พิธีมอบบ้านพักอาศัยให้กับ นางเขียว นานอก ราษฎรบ้านเล้า ตำบลตะกั่วป่า อำเภอหนองสองห้อง