หน้าหลัก กิจกรรมผู้บริหาร

ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นกล่าวต้อนรับ และบรรยายสรุปแก่ (นปส.) รุ่นที่ 73

    
วันที่ 4 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ที่ผ่านมา ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวต้อนรับ คณาจา่รย์ และผู้เข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่นที่ 73 ในการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น (Action Learning) และบรรยายพิเศษ เรื่อง "ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดขอนแก่นในอนาคต" โดยมีผู้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาอบรม เป็นข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย จำนวน 75 คน นอกสังกัดกระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานอิสระ จำนวน 25 คน รวม 100 คน โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.ชาติชาย ณ เชียงใหม่ เป็นผู้อำนวยการ หลักสูตร นักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่นที่ 73 ใช้เวลาการศึกษาอบรม ประมาณ 3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 17 มิถุนายน - 6 กันยายน 2562 ณ วิทยาลัยมหาดไทย อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ครั้งนี้เป็นการศึกษาการเรียนรู้จากการปฏิบัติการจริงในพื้นที่ (Actino Learning) จังหวัดขอนแก่น ระหว่างวันที่ 1 - 5 กรกฎาคม 2562
----------------------------------

เนื้อหาในหมวดนี้


• พิธีจุดเทียนเพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ในหลวงรัชกาลที่ 9
• พิธีจุดเทียนเพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ในหลวงรัชกาลที่ 9
• พิธีจุดเทียนเพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ในหลวงรัชกาลที่ 9
• พิธีจุดเทียนเพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ในหลวงรัชกาลที่ 9
• พิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม พิธีน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
• กิจกรรมจิตอาสาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดลำน้ำคูคลอง ถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 9
• พิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
• งานมหกรรมคลีนิกหมอหนี้ บสย.
• งานฉลองครบรอบ 8 ปี ศูนย์การแพทย์บูรณาการแอ็บโซลูท เฮลธ์ ขอนแก่น
• "พิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว"