หน้าหลัก กิจกรรมผู้บริหาร

พิธีเปิดโครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ภายใต้โครงการกิจกรรมประชารัฐร่วมพัฒนาส่งเสริมคุณธรรม ประจำปี 2562

    
วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 ณ วัดหนองแวงพระอารามหลวง อ.เมือง จ.ขอนแก่น ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ภายใต้โครงการกิจกรรมประชารัฐร่วมพัฒนาส่งเสริมคุณธรรม ประจำปี 2562 ซึ่งมีกิจกรรมประกอบด้วย การเจริญพระพุทธมนต์ การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ การฟังพระธรรมเทศนาซึ่งสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่นได้จัดกิจกรรมขึ้นโดยมีประชาชนและเยาวชนชาวขอนแก่นเข้าร่วมโครงการจำนวนกว่า 300 คน ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า ประชาชนชาวขอนแก่นที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าว จะฝึกปฏิบัติธรรมที่วัดหนองแวงพระอารามหลวง เป็นเวลา 3 วัน ซึ่งตรงกับวันวิสาขบูชา วันสำคัญของโลก โดยทุกคนจะนุ่งขาวห่มขาวร่วมปฏิบัติธรรมตามตารางกำหนด เพื่อเทิดพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ขณะเดียวกันทางจังหวัดขอนแก่นเตรียมความพร้อมมีการจัดงานมหรสพสมโภชเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในช่วงระหว่างวันที่ 21-24 พ.ค.นี้ด้วยที่สนามหน้าศาลากลางจังหวัดขอนแก่น
----------------------------------

เนื้อหาในหมวดนี้


• ก้าวคนละก้าว ก้าวต่อไปด้วยพลังเล็กๆ 2562 - 2563 ทั่วประเทศ
• กิจกรรมการอบรม " ทำง่าย ให้เลือด" โครงการเครือเจริญโภคภัณฑ์
• โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดขอนแก่น
• โครงการอบรมสัมมนาชี้แจงการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA)
• โครงการอบรมสัมมนาชี้แจงการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA)
• การจัดโครงการอบรมความรู้ประกันภัย "Training for the Trainers" สำหรับการประกันภัย ข้าวนาปีและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ประจำปี 2562
• การฝึกอบรม เกษตรกรกลุ่มผู้ใช้น้ำบาดาล ภายใต้โครงการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพการผลิตข้าวครบวงจร
• โครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และรับบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติฯ
• โครงการทำบุญตักบาตร ทวยราษฎร์ถวายพระพร
• การประกวดกิจกรรมโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดขอนแก่น