หน้าหลัก กิจกรรมผู้บริหาร

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโครงการจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” พื้นที่จังหวัดขอนแก่น

    
วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 ณ โรงเรียนพระคือหนองโพธิ์วิทยา บ้านพระคือ ตำบลพระลับ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น พลเอกศิวะ ภระมรทัต ผู้บัญชาการกองกำลังจิตอาสาฯ เป็นประธานเปิดกรวยหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวจากนั้นนำ ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 23 พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ และประชาชนจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ ร่วมกันพัฒนาภูมิทัศน์ทาสีโรงเรียนพระคือหนองโพธิ์วิทยา และกำจัดผักตบชวาภายในลำห้วยพระคือ เพื่อเป็นการสนองพระราโชบายของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในการส่งเสริมให้ประชาชนชาวไทยทุกเพศทุกวัย ได้มีส่วนร่วมทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์แก่สังคมส่วนรวม เพื่อให้ประชาชนทุกภาคส่วน ได้ร่วมแสดงความจงรักภักดี น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก สำหรับห้วยพระคือถือเป็นลำน้ำสำคัญในการระบายน้ำจากเขตเทศบาลนครขอนแก่นในช่วงฤดูน้ำหลาก และเป็นจุดรวมของน้ำจากหลายแหล่งที่ออกจากตัวเมืองขอนแก่น ก่อนไหลออกไปยังลำน้ำชี ปัจจุบันมีผักตบ ชวาขึ้นอยู่หนาแน่น เป็นสาเหตุทำให้การระบายน้ำค่อนข้างช้า ในห้วงที่เกิดฝนตกหนักและมีปริมาณน้ำเป็นจำนวนมาก จึงทำให้เกิดปัญหาน้ำท่วมขังในเขตตัวเมืองขอนแก่น หากดำเนินการกำจัดผักตบชวาอย่างต่อเนื่องและจริงจัง ก็จะสามารถแก้ปัญหาดังกล่าวได้เป็นอย่างดี
----------------------------------

เนื้อหาในหมวดนี้


• พิธีเปิดโครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ภายใต้โครงการกิจกรรมประชารัฐร่วมพัฒนาส่งเสริมคุณธรรม ประจำปี 2562
• กิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา วันวิสาขบูชา ปี ๒๕๖๒
• แถลงข่าวการจับกุมผู้ต้องหาค้ายาเสพติด
• จังหวัดขอนแก่นจัดลงทะเบียนและรับหมวกผ้าพันคอจิตอาสาเราทำดีด้วยหัวใจ
• การคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ปี พ.ศ.2562
• จังหวัดขอนแก่น ร่วมกับกรมการจัดหางาน จัดมหกรรมสร้าง งานสร้างอาชีพเฉลิมพระเกียรติ สถาบันพระมหากษัตริย์ และงานนัดพบตลาดงานเชิงคุณภาพ จังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2562 “Khonkaen IT Job Fair 2019
• การประชุมปฐมนิเทศโครงการ เวทีที่ภ 2 โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์พื้นที่ลุ่มน้ำชี
• ตรวจสถานที่การรับสมัครจิตอาสาและเยี่ยมโรงทานพระราชทานที่มาจัดกิจกรรมจิตอาสาโครงการจิตอาสาพระราชทาน เราทำความดีด้วยหัวใจ ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น
• หอการจังหวัดขอนแก่น จัดการสัมมนา : จรรยาบรรณธุรกิจสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน
• คลังจังหวัดขอนแก่นจัดอบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ และนโยบายการบัญชีภาครัฐ