หน้าหลัก กิจกรรมผู้บริหาร

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโครงการจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” พื้นที่จังหวัดขอนแก่น

    
วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 ณ โรงเรียนพระคือหนองโพธิ์วิทยา บ้านพระคือ ตำบลพระลับ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น พลเอกศิวะ ภระมรทัต ผู้บัญชาการกองกำลังจิตอาสาฯ เป็นประธานเปิดกรวยหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวจากนั้นนำ ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 23 พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ และประชาชนจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ ร่วมกันพัฒนาภูมิทัศน์ทาสีโรงเรียนพระคือหนองโพธิ์วิทยา และกำจัดผักตบชวาภายในลำห้วยพระคือ เพื่อเป็นการสนองพระราโชบายของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในการส่งเสริมให้ประชาชนชาวไทยทุกเพศทุกวัย ได้มีส่วนร่วมทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์แก่สังคมส่วนรวม เพื่อให้ประชาชนทุกภาคส่วน ได้ร่วมแสดงความจงรักภักดี น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก สำหรับห้วยพระคือถือเป็นลำน้ำสำคัญในการระบายน้ำจากเขตเทศบาลนครขอนแก่นในช่วงฤดูน้ำหลาก และเป็นจุดรวมของน้ำจากหลายแหล่งที่ออกจากตัวเมืองขอนแก่น ก่อนไหลออกไปยังลำน้ำชี ปัจจุบันมีผักตบ ชวาขึ้นอยู่หนาแน่น เป็นสาเหตุทำให้การระบายน้ำค่อนข้างช้า ในห้วงที่เกิดฝนตกหนักและมีปริมาณน้ำเป็นจำนวนมาก จึงทำให้เกิดปัญหาน้ำท่วมขังในเขตตัวเมืองขอนแก่น หากดำเนินการกำจัดผักตบชวาอย่างต่อเนื่องและจริงจัง ก็จะสามารถแก้ปัญหาดังกล่าวได้เป็นอย่างดี
----------------------------------

เนื้อหาในหมวดนี้


• ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดโครงการคนขอนแก่นไม่ทอดทิ้งกัน“ปันกันอิ่ม”
• กองทุนมิตรผล-บ้านปู รวมใจช่วยไทยสู้ภัย COVID-19 มอบเครื่อง CT Scan พร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้แก่โรงพยาบาลศรีนครินทร์ จังหวัดขอนแก่น
• จังหวัดขอนแก่น ร่วมสืบสานวิถีคนอีสาน ลงแขกหว่านข้าว ปีการผลิต 2563/64
• ผู้ว่ารชการจังหวัดขอนแก่น แสดงความอาลัยอดีตนายกรัฐมนตรี อดีตนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐธิปไตยประชาชนลาว
• กระทรวงพาณิชย์ Kick off โครงการพาณิชย์ลดราคาช่วยประชาชน
• รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ชู “ซาเล้ง โมเดล” ช่วยเหลือเยียวยาผู้ค้าของเก่า หรือซาเล้ง ณ จังหวัดขอนแก่น
• จังหวัดขอนแก่น จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาแก้ปัญหาภัยแล้ง กำจัดวัชพืช ตามโครงการแก้ไขปัญหาภัยแล้งแบบบูรณาการ
• เหล่ากาชาดขอนแก่น เร่งบรรจุสิ่งของยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัยในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น
• พิธีทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2563
• จังหวัดขอนแก่น รับมอบวัสดุปรับปรุงดิน จำนวน 10 ตัน เพื่อใช้ในโครงการธนาคารอาหาร (food bank)