หน้าหลัก กิจกรรมผู้บริหาร

พิธีเปิดการอบรมภาษาจีน "หลักสูตรรถไฟความเร็วสูง ไทย-จีน" ณ สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

    
วันที่ 12 มีนาคม 2562 เวลา 10.30 น. ที่ผ่านมา นายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม ร่วมเป็นเกียรติ พิธีเปิดการอบรมภาษาจีน "หลักสูตรรถไฟความเร็วสูง ไทย-จีน" ณ สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมี ท่านหลี่ ซิ่วฮว๋า รักษาการรองกงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม ว่าที่ร้อยตรีจรรยา พาบุ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ ในนามตัวแทน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ขึ้นกล่าวรายงาน มีวัตถุประสงค์ ในการอบรมภาษาจีน ให้กับนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ และช่วยดำเนินการสมัครสอบความรู้ทางภาษาจีน (HSK) ของนักเรียน นักศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมไปแลกเปลี่ยน รวมทั้ง นักศึกษาที่จะไปศึกษาต่อ ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน ที่ผ่านมาแล้วหลายรุ่น การจัดโครงการนี้ ได้รับความร่วมมือจากสถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยขอนแก่น และวิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ ซึ่งมีนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 41 คน จาก 3 สถานศึกษา คือ วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา และวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ ระยะเวลาการอบรม ระหว่าง 11 มีนาคม - 6 เมษายน 2562 รวมเวลา 26 วัน
----------------------------------

เนื้อหาในหมวดนี้


• พิธีเปิดโครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ภายใต้โครงการกิจกรรมประชารัฐร่วมพัฒนาส่งเสริมคุณธรรม ประจำปี 2562
• กิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา วันวิสาขบูชา ปี ๒๕๖๒
• แถลงข่าวการจับกุมผู้ต้องหาค้ายาเสพติด
• จังหวัดขอนแก่นจัดลงทะเบียนและรับหมวกผ้าพันคอจิตอาสาเราทำดีด้วยหัวใจ
• การคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ปี พ.ศ.2562
• จังหวัดขอนแก่น ร่วมกับกรมการจัดหางาน จัดมหกรรมสร้าง งานสร้างอาชีพเฉลิมพระเกียรติ สถาบันพระมหากษัตริย์ และงานนัดพบตลาดงานเชิงคุณภาพ จังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2562 “Khonkaen IT Job Fair 2019
• กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโครงการจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” พื้นที่จังหวัดขอนแก่น
• การประชุมปฐมนิเทศโครงการ เวทีที่ภ 2 โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์พื้นที่ลุ่มน้ำชี
• ตรวจสถานที่การรับสมัครจิตอาสาและเยี่ยมโรงทานพระราชทานที่มาจัดกิจกรรมจิตอาสาโครงการจิตอาสาพระราชทาน เราทำความดีด้วยหัวใจ ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น
• หอการจังหวัดขอนแก่น จัดการสัมมนา : จรรยาบรรณธุรกิจสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน