หน้าหลัก กิจกรรมผู้บริหาร

พิธีเปิดการอบรมภาษาจีน "หลักสูตรรถไฟความเร็วสูง ไทย-จีน" ณ สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

    
วันที่ 12 มีนาคม 2562 เวลา 10.30 น. ที่ผ่านมา นายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม ร่วมเป็นเกียรติ พิธีเปิดการอบรมภาษาจีน "หลักสูตรรถไฟความเร็วสูง ไทย-จีน" ณ สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมี ท่านหลี่ ซิ่วฮว๋า รักษาการรองกงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม ว่าที่ร้อยตรีจรรยา พาบุ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ ในนามตัวแทน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ขึ้นกล่าวรายงาน มีวัตถุประสงค์ ในการอบรมภาษาจีน ให้กับนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ และช่วยดำเนินการสมัครสอบความรู้ทางภาษาจีน (HSK) ของนักเรียน นักศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมไปแลกเปลี่ยน รวมทั้ง นักศึกษาที่จะไปศึกษาต่อ ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน ที่ผ่านมาแล้วหลายรุ่น การจัดโครงการนี้ ได้รับความร่วมมือจากสถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยขอนแก่น และวิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ ซึ่งมีนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 41 คน จาก 3 สถานศึกษา คือ วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา และวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ ระยะเวลาการอบรม ระหว่าง 11 มีนาคม - 6 เมษายน 2562 รวมเวลา 26 วัน
----------------------------------

เนื้อหาในหมวดนี้


• ศูนย์บริการโรคไต คณะแพทย์ศาสตร์ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ จังหวัดขอนแก่น จัดกิจกรรมงาน "วันไตโลก ครั้งที่ 14"
• งานนักวิจัยพบสื่อ ภายใต้ "โครงการนวัตกรรมเพื่อเฝ้าระวังและลดผลกระทบของมลภาวะสิ่งแวดล้อมต่อสุขภาพ"
• นิทรรศการเคลื่อนที่ "เมืองไทยในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว" ณ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
• พิธีเปิด โครงการจัดทำแผนปฎิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2562
• ตรวจสอบสภาพน้ำประปาที่โรงสูบน้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดขอนแก่น
• นายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) และคณะเดินทางมาตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น และเป็นประธานพิธีเปิดสถานีรถไฟรางคู่ จังหวัดขอนแก่น
• กล่าวต้อนรับ และบรรยายพิเศษ เรื่อง "การบริหารการพัฒนาจังหวัดขอนแก่น เพื่อสนับสนุนและขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0" แก่ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
• ประธานกล่าวเปิดงาน ฉลองความสำเร็จด้านความปลอดภัยประจำปี 2561
• การประชุม "สัมมนาวิชาการ และการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561"
• พิธีเปิดงาน "มหกรรมสินค้าอินทรีย์ วิถีธรรมชาติ"