หน้าหลัก กิจกรรมผู้บริหาร

นายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) และคณะเดินทางมาตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น และเป็นประธานพิธีเปิดสถานีรถไฟรางคู่ จังหวัดขอนแก่น

    
วันที่ 13 มีนาคม 2562 เวลา 09.20 น. นายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) และคณะเดินทางมาตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น และเป็นประธานพิธีเปิดสถานีรถไฟรางคู่ จังหวัดขอนแก่น ที่เชื่อมสถานีชุมทางถนนจิระ จังหวัดนครราชสีมา - สถานีขอนแก่น ระยะทาง 187 กิโลเมตร มี 19 สถานี เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต และพัฒนาระบบโลจิสติกส์ไทย และทดลองนั่งรถไฟขบวนพิเศษจากสถานีรถไฟขอนแก่น ไปยังสถานีรถไฟท่าพระ ตำบลท่าพระ อำเภอเมืองขอนแก่น โดยมี ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวต้อนรับ นายกรัฐมนตรีและคณะ นายอาคม เติมวิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวรายงาน โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ และประชาชนในจังหวัดขอนแก่นมากกว่า 20,000 คน ร่วมให้การต้อนรับนายกรัฐมนตรีและคณะ พร้อมร่วมพิธีเปิดสถานีรถไฟรางคู่ "ชุมทางถนนจิระ - ขอนแก่น
----------------------------------

เนื้อหาในหมวดนี้


• ศูนย์บริการโรคไต คณะแพทย์ศาสตร์ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ จังหวัดขอนแก่น จัดกิจกรรมงาน "วันไตโลก ครั้งที่ 14"
• งานนักวิจัยพบสื่อ ภายใต้ "โครงการนวัตกรรมเพื่อเฝ้าระวังและลดผลกระทบของมลภาวะสิ่งแวดล้อมต่อสุขภาพ"
• นิทรรศการเคลื่อนที่ "เมืองไทยในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว" ณ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
• พิธีเปิด โครงการจัดทำแผนปฎิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2562
• ตรวจสอบสภาพน้ำประปาที่โรงสูบน้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดขอนแก่น
• พิธีเปิดการอบรมภาษาจีน "หลักสูตรรถไฟความเร็วสูง ไทย-จีน" ณ สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
• กล่าวต้อนรับ และบรรยายพิเศษ เรื่อง "การบริหารการพัฒนาจังหวัดขอนแก่น เพื่อสนับสนุนและขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0" แก่ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
• ประธานกล่าวเปิดงาน ฉลองความสำเร็จด้านความปลอดภัยประจำปี 2561
• การประชุม "สัมมนาวิชาการ และการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561"
• พิธีเปิดงาน "มหกรรมสินค้าอินทรีย์ วิถีธรรมชาติ"