หน้าหลัก กิจกรรมผู้บริหาร

การประชุมหารือแนวทางแก้ไขร่วมกัน หลังจากที่ค่าฝุ่น PM2.5 ที่อยู่ในเกณฑ์เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ

    
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 จังหวัดขอนแก่นเรียกประชุมด่วน อุตสาหกรรมจังหวัด โรงงานน้ำตาล และสมาคมชาวไร่อ้อย เพื่อหารือแนวทางแก้ไขร่วมกัน หลังจากที่ค่าฝุ่น PM2.5 ที่อยู่ในเกณฑ์เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ โดย ดร.สมศักดิ์ จังกระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานการประชุมที่ห้องประชุมสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด เพื่อหารือต้นเหตุและแนวทางมาตรการป้องกันการเผาอ้อยในปีนี้ เพื่อแก้ปัญหาฝุ่นละอองจังหวัดขอนแก่น ได้วาง 4 มาตรการลดปัญหาการเกิดฝุ่น โดยให้โรงงานยืดระยะเวลาการรับซื้ออ้อยออกไป เพื่อให้ชาวไร่อ้อยนำส่งอ้อยได้ทันกรณีชาวไร่อ้อยตัดอ้อยสดส่งโรงงาน เพื่อให้ประชาชนหันมาลดการเผาอ้อย ทางโรงงานต้องให้อ้อยที่เกิดจากไฟไหม้ ได้รับความอำนวยความสะดวกน้อยที่สุด เพื่อส่งสัญญาณเชิงประนีประนอมแก่คนที่ตั้งใจเผาอ้อย ฝ่ายควบคุมต้องตั้งคณะอนุกรรมการอ้อยส่วนหน้า เพื่อดำเนินการตาม มาตรการที่วางไว้ โดยจังหวัดจะส่งเจ้าหน้าที่อำเภอ ลงตรวจสอบ และโรงงานน้ำตาลต้องดูเรื่องฝุ่นที่เกิดขึ้นจากโรงงาน ให้นำน้ำมาพรมช่วยเหลือทางราชการด้วย เพราะปีนี้ค่อนข้างแล้ง หากสถานการณ์ดีขึ้น ก็จะเรียกประชุมหารือกันใหม่ เพื่อให้อยู่ได้กันทุกฝ่าย ขณะที่เมื่อเวลา 13:00 น. ที่ผ่านมามีการระดมฉีดน้ำลดฝุ่น พร้อมกันทั้ง 26 อำเภอ ในจังหวัดขอนแก่น เพื่อลดค่าฝุ่นละออง PM2.5 ส่วนประชาชนที่อยู่ในเขตเมืองขอนแก่น และในวันพรุ่งนี้ทางผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น จะนำหน้ากากอนามัยจำนวน 10,000 ชิ้น มาแจกประชาชนที่บริเวณชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น
----------------------------------

เนื้อหาในหมวดนี้


• ปฏิบัติการตรวจค้นยาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมายที่แฝงมากับพัสดุที่ส่งทางมากับบริษัทขนส่งของเอกชน
• ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเดินทางมาเยี่ยมและเปิดโครงการศูนย์วิจัยพัฒนาทดสอบและถ่ายทอดเทคโนโลยีรถไฟความเร็วสูงของประเทศไทย
• ผู้ว่าฯขอนแก่นตรวจเยี่ยมสถานประกอบการเชื่อมสัมพันธ์รัฐและเอกชน
• ตรวจสอบอาคารภายในโรงเรียนเอกชนแห่งหนึ่งทางเลี่ยงเมืองขอนแก่น ต.บ้านเป็ด จ.ขอนแก่น
• พิธีเปิดอาคารสำนักงานหลังใหม่ที่นำเทคโลยีทันสมัยใหม่สู่งานบริการ
• จังหวัดขอนแก่นส่งมอบต้นไม้มงคลพระราชทาน
• ประธานมอบทุนการศึกษา ตามโครงการกาชาดห่วงใยมอบโอกาสทางการศึกษาแก่นักเรียนยากไร้ ประจำปีงบประมาณ 2562
• ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เข้าเฝ้าและรับประทานผ้าไตรจากสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
• คลังจังหวัดขอนแก่นจัดการสัมมนาโครงการ "เพิ่มประสิทธิภาพการกำกับดูแล ด้านการเงิน การคลัง และพัสดุ"
• งานวันครอบครัว เด็ก สตรีพิการ และวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี 2562 ภายใต้อรรถบท "ร้อยดวงใจ เด็กและสตรีสดใส ครอบครัวใส่ใจ สูงวัยด้วยคุณค่า สังคมไร้ความรุณแรง"