หน้าหลัก กิจกรรมผู้บริหาร

ประธานพิธีเปิดศูนย์บริการประชาชนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

    
วันที่ 28 ธันวาคม 2561 เวลา 13.00 น. นายปานทอง สระคูพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานพิธีเปิดศูนย์บริการประชาชนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ บริเวณหน้าศูนย์วิจัยพืชไร่ เขต 3 ถนนมิตรภาพ อำเภอเมืองขอนแก่น โดยมีนายวัฒนา นุศรีอัน เกษตรและสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น กล่าวรายงาน ด้วยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้จัดให้มีโครงการ "ส่งความสุขปีใหม่ มอบให้เกษตรกร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์" ปี 2562 ซึ่งในการดำเนินโครงการดังกล่าว ได้กำหนดกิจกรรมหลักเป็น 3 กิจกรรม ประกอบด้วย 1) มอบของขวัญเกษตรกรไทย มีกิน มีใช้ มีรายได้พอเพียง 2) เพิ่มพลังปีใหม่ จำหน่ายสินค้าราคาพิเศษ สินค้าเกษตรคุณภาพ และ 3) ปีใหม่เที่ยวทั่วไทย สุขใจไปกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์งานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และให้บริการประชาชนได้แวะพักผ่อน และพักรถ สำหรับการตั้งศูนย์บริการประชาชน ณ ศูนย์บริการประชาชนบริเวณหน้าศูนย์วิจัยพืชไร่ขอนแก่นนี้ เป็นความร่วมมือของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรในขอนแก่นมีทั้งหมด 44 หน่วยงาน ซึ่งมีกิจกรรมบริการอาหารว่างและเครื่องดื่ม หยุดพักผ่อน พักรถสำหรับเกษตรและประชาชนระหว่างการเดินทางกลับบ้านช่วงวันหยุดเทศกาลปีใหม่ ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2561 - 1 มกราคม 2562 จากนั้นประธานได้กล่าวให้โอวาทให้กำลังใจแก่ผู้ปฎิบัติงานประจำศูนย์และกล่าวเปิดศูนย์ตามลำดับ
----------------------------------

เนื้อหาในหมวดนี้


• ศูนย์บริการโรคไต คณะแพทย์ศาสตร์ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ จังหวัดขอนแก่น จัดกิจกรรมงาน "วันไตโลก ครั้งที่ 14"
• งานนักวิจัยพบสื่อ ภายใต้ "โครงการนวัตกรรมเพื่อเฝ้าระวังและลดผลกระทบของมลภาวะสิ่งแวดล้อมต่อสุขภาพ"
• นิทรรศการเคลื่อนที่ "เมืองไทยในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว" ณ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
• พิธีเปิด โครงการจัดทำแผนปฎิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2562
• ตรวจสอบสภาพน้ำประปาที่โรงสูบน้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดขอนแก่น
• พิธีเปิดการอบรมภาษาจีน "หลักสูตรรถไฟความเร็วสูง ไทย-จีน" ณ สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
• นายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) และคณะเดินทางมาตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น และเป็นประธานพิธีเปิดสถานีรถไฟรางคู่ จังหวัดขอนแก่น
• กล่าวต้อนรับ และบรรยายพิเศษ เรื่อง "การบริหารการพัฒนาจังหวัดขอนแก่น เพื่อสนับสนุนและขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0" แก่ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
• ประธานกล่าวเปิดงาน ฉลองความสำเร็จด้านความปลอดภัยประจำปี 2561
• การประชุม "สัมมนาวิชาการ และการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561"