หน้าหลัก กิจกรรมผู้บริหาร

ประธานพิธีเปิดศูนย์บริการประชาชนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

    
วันที่ 28 ธันวาคม 2561 เวลา 13.00 น. นายปานทอง สระคูพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานพิธีเปิดศูนย์บริการประชาชนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ บริเวณหน้าศูนย์วิจัยพืชไร่ เขต 3 ถนนมิตรภาพ อำเภอเมืองขอนแก่น โดยมีนายวัฒนา นุศรีอัน เกษตรและสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น กล่าวรายงาน ด้วยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้จัดให้มีโครงการ "ส่งความสุขปีใหม่ มอบให้เกษตรกร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์" ปี 2562 ซึ่งในการดำเนินโครงการดังกล่าว ได้กำหนดกิจกรรมหลักเป็น 3 กิจกรรม ประกอบด้วย 1) มอบของขวัญเกษตรกรไทย มีกิน มีใช้ มีรายได้พอเพียง 2) เพิ่มพลังปีใหม่ จำหน่ายสินค้าราคาพิเศษ สินค้าเกษตรคุณภาพ และ 3) ปีใหม่เที่ยวทั่วไทย สุขใจไปกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์งานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และให้บริการประชาชนได้แวะพักผ่อน และพักรถ สำหรับการตั้งศูนย์บริการประชาชน ณ ศูนย์บริการประชาชนบริเวณหน้าศูนย์วิจัยพืชไร่ขอนแก่นนี้ เป็นความร่วมมือของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรในขอนแก่นมีทั้งหมด 44 หน่วยงาน ซึ่งมีกิจกรรมบริการอาหารว่างและเครื่องดื่ม หยุดพักผ่อน พักรถสำหรับเกษตรและประชาชนระหว่างการเดินทางกลับบ้านช่วงวันหยุดเทศกาลปีใหม่ ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2561 - 1 มกราคม 2562 จากนั้นประธานได้กล่าวให้โอวาทให้กำลังใจแก่ผู้ปฎิบัติงานประจำศูนย์และกล่าวเปิดศูนย์ตามลำดับ
----------------------------------

เนื้อหาในหมวดนี้


• ก้าวคนละก้าว ก้าวต่อไปด้วยพลังเล็กๆ 2562 - 2563 ทั่วประเทศ
• กิจกรรมการอบรม " ทำง่าย ให้เลือด" โครงการเครือเจริญโภคภัณฑ์
• โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดขอนแก่น
• โครงการอบรมสัมมนาชี้แจงการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA)
• โครงการอบรมสัมมนาชี้แจงการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA)
• การจัดโครงการอบรมความรู้ประกันภัย "Training for the Trainers" สำหรับการประกันภัย ข้าวนาปีและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ประจำปี 2562
• การฝึกอบรม เกษตรกรกลุ่มผู้ใช้น้ำบาดาล ภายใต้โครงการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพการผลิตข้าวครบวงจร
• โครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และรับบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติฯ
• โครงการทำบุญตักบาตร ทวยราษฎร์ถวายพระพร
• การประกวดกิจกรรมโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดขอนแก่น