หน้าหลัก กิจกรรมผู้บริหาร

ประธานเปิดงาน วันดินโลกของจังหวัดขอนแก่นประจำปี 2561 (World Soil Day 2018)

    
วันที่ 5 ธันวาคม 2561 เวลา 11.00 น. ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดงาน วันดินโลกของจังหวัดขอนแก่นประจำปี 2561 (World Soil Day 2018) โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ และ ประชาชน เข้าร่วม ณ สถานีพัฒนาที่ดินขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น วันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปีนอกจากจะเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ยังเป็นวันที่สหภาพวิทยาศาสตร์ทางดินนานาชาติ ได้ขอพระราชทานให้ เป็นวันดินโลกหรือ World soil Day เพื่อสดุดีพระเกียรติคุณให้เป็นที่ประจักษ์ถึงพระวิสัยทัศน์ พระราชกรณียกิจเกี่ยวกับการพัฒนา และอนุรักษ์ทรัพยากรดินอย่างยั่งยืน โดยการจัดงานในวันนี้เพื่อให้เกษตรกร ประชาชนได้ทราบถึงจุดเริ่มต้นของวันดินโลก เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระองค์ท่าน ในฐานะทรงเป็นนักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรมและเพื่อรณรงค์ให้ประชาชน ได้ตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรดินมีการจัดการทรัพยากรดินอย่างยั่งยืน ภายในงานได้มีการจัดนิทรรศการ อาทิ จุดเริ่มต้นของวันดินโลก 5 ธันวาคม ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาที่ดิน โครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดปลูกปอเทืองหลังฤดูทำนา และนิทรรศการของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ด้วย
----------------------------------

เนื้อหาในหมวดนี้


• การประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานการจัดกิจกรรมปั่นจักรยาน Bike With The Blind ครบรอบ 80 ปี มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์
• ตรวจสอบอาคารสถานีรถไฟบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
• เปิดโครงการเยาวชนรุ่นใหม่โตไปไม่โกง
• มอบหน้ากากอนามัยให้กับนักเรียนและประชาชนทั่วไป นำไปสวมใส่ป้องกันฝุ่นละอองในอากาศ
• การประชุมหารือแนวทางแก้ไขร่วมกัน หลังจากที่ค่าฝุ่น PM2.5 ที่อยู่ในเกณฑ์เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ
• พิธีเปิดงาน The Great Chinese New Year 2019 (The Miracle Wealth of Royal Jade)
• ร่วมเป็นเกียรติและแสดงความยินคนต่อไป ในพิธีส่งมอบงานผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น
• เปิดงานเทศกาลฉลองตรุษจีนขอนแก่น
• ร่วมลงนามความร่วมมือโครงการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ( Smart City) ด้วยระบบรับส่งสัญญาณMB-IOT กับทางมหาวิทยาลัยขอนแก่น
• ร่วมสังเกตการณ์ในการรับสมัคร ส.ส.ในครั้งนี้เพื่อให้เกิดความสงบเรียบร้อยสถานที่รับสมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร