หน้าหลัก กิจกรรมผู้บริหาร

จังหวัดขอนแก่นจัดงานวันข้าวและชาวนา ประจำปี พ.ศ.2565

    
เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2565 นายสุเทพ มณีโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดงานงานวันข้าวและชาวนาจังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2565” และกิจกรรม รณรงค์การทำนาหยอดเพื่อลดต้นทุนการผลิต ที่แปลงนา นายสมบูรณ์ โควิชัย ตำบลกุดน้ำใส อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กับชาวนา โดยมีเกษตรกร หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงานจำนวนกว่า 300 คน ในงานประกอบด้วยกิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีองค์ความรู้ด้านการปลูกข้าว นิทรรศการจากหน่วยงานราชการ และภาคเอกชน การออกร้านของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร กลุ่มวิสาหกิจชุมชน Young Smart Farmer เพื่อให้เกษตรกรที่ร่วมงานจะได้นำเทคโนโลยี ความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการปลูกข้าวต่อไป
----------------------------------

เนื้อหาในหมวดนี้


• กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ นำเสนอ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนฆ้อง อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น เข้ารับการประเมินรางวัลเลิศรัฐประจำปี 2565
• การขอนแก่นประชุมเตรียมความพร้อมแห่เทียนพรรษาพระราชทาน
• โครงการปศุสัตว์ร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้าเพื่อเฉลิมพระเกียรติ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
• จังหวัดขอนแก่น จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
• การประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 34/2565
• 
• คณะกรรมการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นจังหวัดขอนแก่น ตรวจเยี่ยมหมู่บ้านที่เข้าประกวดโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง"อยู่เย็น เป็นสุข"
• งานเลี้ยงต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมเอเปค 2022 ระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสกระทรวงการคลังเอเปค (APEC Senior Finance Officials’ Meeting: APEC SFOM)
• นิทรรศการ APEC 2022 ภายใต้แนวคิด “เปิดกว้างสร้างสัมพันธ์ เชื่อมโยงกัน สู่สมดุล”
• การประชุม APEC SFOM ด้านการคลังเอเปค ณ จังหวัดขอนแก่น