หน้าหลัก กิจกรรมผู้บริหาร

จังหวัดขอนแก่น จัดงานคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี 2565

    
เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2565 ณ โรงแรมกรีนโฮเต็ล อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น นายสุเทพ มณีโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดงานคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์เด่น ปี 2565 โดยมีสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น เป็นหน่วยงานรับผิดชอบการจัดงานสำหรับการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ไทยปี 2565 มีผลิตภัณฑ์จากกลุ่มต่างๆในจังหวัดขอนแก่นทั้ง 26 อำเภอมาร่วมคัดสรรเป็นผลิตภัณฑ์เด่น 452 ผลิตภัณฑ์แยกเป็น 1.ประเภทอาหารจำนวน 85 ผลิตภัณฑ์ 2.ประเภทเครื่องดี่มจำนวน 26 ผลิตภัณฑ์ 3.ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกายจำนวน 224 ผลิตภัณฑ์ 4.ประเภทของใช้และของตกแต่งจำนวน 98 ผลิตภัณฑ์ 5.ประเภทสมุนไพรจำนวน 19 ผลิตภัณฑ์
----------------------------------

เนื้อหาในหมวดนี้


• กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ นำเสนอ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนฆ้อง อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น เข้ารับการประเมินรางวัลเลิศรัฐประจำปี 2565
• การขอนแก่นประชุมเตรียมความพร้อมแห่เทียนพรรษาพระราชทาน
• โครงการปศุสัตว์ร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้าเพื่อเฉลิมพระเกียรติ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
• จังหวัดขอนแก่น จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
• การประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 34/2565
• 
• คณะกรรมการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นจังหวัดขอนแก่น ตรวจเยี่ยมหมู่บ้านที่เข้าประกวดโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง"อยู่เย็น เป็นสุข"
• งานเลี้ยงต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมเอเปค 2022 ระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสกระทรวงการคลังเอเปค (APEC Senior Finance Officials’ Meeting: APEC SFOM)
• นิทรรศการ APEC 2022 ภายใต้แนวคิด “เปิดกว้างสร้างสัมพันธ์ เชื่อมโยงกัน สู่สมดุล”
• การประชุม APEC SFOM ด้านการคลังเอเปค ณ จังหวัดขอนแก่น