รายงานผลการจัดซื้อ จัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
12. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมฝ้าเพดานและรางผ้าม่านที่ติดตั้งใช้งานภายในห้องรับรองขวัญเมือง อาคารศาลากลางจังหวัดขอนแก่น ชั้น ๔ (หลังใหม่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของสำนักงานจังหวัดขอนแก่น >>Download<<
11. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสํานักงาน (หมึกคอมพิวเตอร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของสำนักงานจังหวัดขอนแก่น >>Download<<
10. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์เครื่องปริ้นเตอร์ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของสํานักงานจังหวัดขอนแก่น >>Download<<
9. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสํานักงาน (หมึกคอมพิวเตอร์) ของสำนักงานจังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง >>Download<<
8. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสํานักงาน (หมึกคอมพิวเตอร์) ของสำนักงานจังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง >>Download<<
7. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสํานักงาน ของสำนักงานจังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง >>Download<<
6. รายงานสรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ของสำนักงานจังหวัดขอนแก่น ประจำเดือนมีนาคม 2565 >> Download <<
5. รายงานสรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ของสำนักงานจังหวัดขอนแก่น ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 >> Download <<
4. รายงานสรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ของสำนักงานจังหวัดขอนแก่น ประจำเดือนมกราคม 2565 >> Download <<
3. รายงานสรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ของสำนักงานจังหวัดขอนแก่น ประจำเดือนธันวาคม 2564 >> Download <<
2. รายงานสรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ของสำนักงานจังหวัดขอนแก่น ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 >> Download <<
1. รายงานสรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ของสำนักงานจังหวัดขอนแก่น ประจำเดือนมกราคม 2564 >> Download <<

จัดทำโดย

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดขอนแก่น ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น

ถนนศูนย์ราชการ ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000

โทร./โทรสาร 0 4323 9381 e-mail : saraban_khonkaen@moi.go.th,khonkaen@moi.go.th