ลิงค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

พยากรณ์อากาศ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

นับสถิติเว็บไซต์ MovieVdoZa

เริ่มนับ 5 มีนาคม 2556

วันนี้
7
เมื่อวาน
60
เดือนนี้
815
เดือนก่อน
1,335
ปีนี้
12,834
ปีก่อน
9,385
ออนไลน์
1 User online
เรียกดูหน้าเว็บ
2448 ครั้ง

แนวทางการตรวจสอบ

แผนปฏิบัติงาน IT Audit
        (2017-10-11) Download
แผนปฏิบัติงาน หลักประกันสัญญา
        (2017-10-11) Download
แผนปฏิบัติงาน ยานพาหนะ
        (2017-10-11) Download
แผนปฏิบัติงาน การก่อหนี้ผูกพัน
        (2017-10-11) Download
แผนปฏิบัติงาน การควบคุมพัสดุ
        (2017-10-11) Download
แผนปฏิบัติงาน การเบิกจ่ายเงิน
        (2017-10-11) Download
แผนปฏิบัติงาน เงินฝากธนาคาร
        (2017-10-11) Download
แผนปฏิบัติงาน เงินฝากคลัง
        (2017-10-11) Download
แผนปฏิบัติงาน เงินยืม
        (2017-10-11) Download
แผนปฏิบัติงาน เงินทดรองราชการ
        (2017-10-11) Download
แผนปฏิบัติงาน การรับและนำส่งเงินรายได้แผ่นดิน
        (2017-10-11) Download
แผนปฏิบัติงาน การตรวจรับเงินสดและการเก็บรักษาเงิน
        (2017-10-11) Download
แบบประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบ
        (2017-10-11) Download